AKUTNA REUMATSKA GROZNICA SA CHOREA MINOR

Ispis

Chorea minor je poremećaj CNS-a, koji se karakteriše emocionalnom nestabilnošću, besciljnim pokretima i mišićnom slabošću. Chorea minor pripada grupi važnih kriterijuma za dijagnozu akutne reumatske groznice. Javlja se u djece, pre svega djevojčica. Kasna je manifestacija akutne reumatske groznice, jer se javlja nekoliko mjeseci (čak i poslije 6 mjeseci) poslije preležanog akutnog streptokoknog tonzilofaringitisa.