OBOLENJA MITRALNE VALVULE

Ispis

Obolenja mitralne valvule su posljedica reumatskog endokarditisa koje nastaju u vidu ožiljnih promjena, srašćenja, zadebljanja i retrakcije zalistaka i njihovog mišićno-tetivnog aparata (chordae tendineae). Kao posljedica ovih promjena nastaje stenoza mitralnog ušća ili insuficijencija zalistaka. Česta je udruženost stenoze sa insuficijencijom; klinički tok tada zavisi od dominantne mane.