KORONARNA BOLEST SRCA

Ispis

Pod ishemičnim (koronarnim) obolenjem srca podrazumijevaju se kliničke i druge pojave nastale smanjenim prilivom krvi u miokard uslijed dijelimične ili potpune opstrukcije koronarnog krvnog suda.

Ovdje spadaju akutni infarkt miokarda, angina pektoris, Intermedijarni koronarni sindrom, asimptomatsko ishemičko obolenje srca