ASIMPTOMATSKO ISHEMIČNO OBOLENJE SRCA

Ispis

To je obolenje bez određenih kliničkih pojava, ali sa nesumnjivim EKG znacima ožiljka poslije infarkta miokarda ili znacima ishemije srčanog mišića.

Najčešći uzroci ovih poremećajai:

•           okluzija koronarnog krvnog suda - ateroskleroza, arteritisi,

•           suženje ušća koronarnih arterija - sifilisni aortitis,

•           srčane mane koje smanjuju minutni volumen - aortna stenoza, rijeđe mitralna stenoza,

•           nagli pad krvnog pritiska u aorti - stanja šoka, masivna plućna embolija,

•           redukcije O2 u krvi - anemija, hipoksija u plućnoj insuficijenciji.

Sifilisni aortitis takođe može dovesti do ishemičnog obolenja srca zbog suženja koronarnih ušća. Nalaz aortne insuficijencije i drugi znaci poznog luesa upućuju na pravu dijagnozu.

Nodozni poliarteritis, sužavajući ili začepljujući koronarne arterije, može stvoriti kliničku sliku ishemičnog obolenja srca. Raznorodna simptomatologija i biopsija kože i mišića mogu riješiti pravu prirodu bolesti.

Postepeno sužavanje koronarnih arterija dovodi do stvaranja kolateralnog krvotoka koji ima značajnu ulogu u daljem toku bolesti i za poslijedice.