Vaš Doktor

STENOSIS ARTERIAE PULMONALIS / ATRESIO ARTERIAE PULMONALIS

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Simptomi i dijagnoza • Prognoza

Uvod

Urođena srčana mana u kojoj postoji suženje (stenosis) ili neprolaznost (atresio), pulmonalnog ušća.

Vrste obolenja

Prema mestu suženja razlikuju se valvularna i infundibularna pulmonalna stenoza.

Simptomi i dijagnoza

Dispnea na napor, sinkopa na napor, epistaksis. Cijanoza.

Klinički znaci

Cijanoza različitog stepena, zavisno od stepena suženja. Sistolni thrill u drugom i.k. prostoru lijevo. Sistolni grub šum ejekcionog tipa u drugom i.k. prostoru lijevo i jedinstven drugi ton.

U pulmonalnoj atreziji čuje se sistolni šum trikuspidalne insuficijencije, ili ako postoji prolazan arterijski kanal, kontinuirani šum

U teškom stepenu plućne stenoze i u pulmonalnoj atreziji rano se razvijaju znaci srčane insuficijencije.

Rtg

Postoji hipertrofija desne komore i hipertrofija desne pretkomore. Luk pulmonalne arterije je manje ili više ispupčen. Plućna vaskularna šara je smanjena. Postoji plućna ishemija.

EKG

Visoko šiljasto P, hipertrofija desne komore.

Kateterizacija

Povećan sistolni pritisak u desnoj komori. Dijagnostički znak je postojanje gradijenta pritiska između desne komore i plućne arterije čije su vrijednosti zavisne od stepena suženja.

U atreziji kateter ne može proći iz desne komore u pulmonalnu arteriju.

Angiokardiografija Nije potrebna. U atreziji može pokazati da se plućna arterija ne puni iz desne komore.

Funkcionalne karakteristike

Plućna stenoza predstavlja opstrukciju toku krvi kroz pulmonalnu arteriju, što dovodi do smanjenja plućnog protoka i smanjenja priliva oksigenisane krvi u lijevu komoru, a do hipertrofije desne komore i povećanja pritiska u desnoj komori.

Održavanje ovakvih uslova dovodi postupno do insuficijencije desne komore i kongestivne srčane  insuficijencije.

U plućnoj atreziji krv dospijeva u pulmonalnu arteriju preko persistirajućeg arterijskog kanala.

Prognoza

Prognoza zavisi od stepena suženja.

U stenozi manjeg stepena prognoza je dobra. Simptomi se mogu razviti tek u starijoj dobi.

U stenoza težeg stepena znaci srčane insuficijencije se pojavljuju još u mlađim danima, a u pulmonamoj atreziji smrt obično nastupa u prvoj godini života.

U operisanim slučajevima prognoza je dobra.

Smrt u osoba sa pulmonalnom stenozom nastupa ili uslijed progresivne srčane insuficjencije, ili, najčešće uslijed komplikacija - subakutnog bakterijskog endokarditisa.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24613771
Trenutno aktivnih Gostiju: 36 
Home Medicina od A do Ž Kardiovaskularne bolesti STENOSIS ARTERIAE PULMONALIS / ATRESIO ARTERIAE PULMONALIS