PARALYSIS NERVUS RADIALIS

Ispis

Produljeni pritisak nerva radijalisa koji prolazi uzduž donje strane kosti nadlaktice dovodi do paralize radijalisa. Taj se poremećaj katkada zove "paraliza subotnje noći", jer se pojavljuje u ljudi koji jako piju i tada čvrsto zaspu sa rukom prebačenom preko naslona stolice ili ispod glave. Oštećenje nerva oslabi ručni zglob i prste pa ručni zglob može pasti u savijeni položaj sa savijenim prstima (viseći ručni zglob). Katkada hrbat šake izgubi osjet. Obično se prestankom pritiska paraliza radijalisa popravlja.