DYSMETRIA (Poremećaj koordinacije)

Ispis

Mali mozak je dio mozga koji je najodgovorniji za usklađenost redoslijeda pokreta, on kontrolira i ravnotežu i položaj. Najčešći uzrok oštećenja malog mozga je produžena zloupotreba alkohola. Drugi uzroci su moždani udari, tumori, neke bolesti (kao multipla skleroza), neke hemikalije, loša prehrana. Mali mozak mogu oštetiti i neke rijetke nasljedne bolesti, kao što su Friedreichova ataksija i ataksija-teleangiektazija.

 

Zbog oštećenja malog mozga mogu nastati različite vrste neusklađenosti. Ljudi sa dismetrijom ne mogu kontrolirati tačnost pokreta tijela, npr. u nastojanju da dosegne neki predmet, osoba sa dismetrijom će dosegnuti iza predmeta. Ljudi sa ataksijom ne mogu kontrolirati stanje svojih ruku i nogu ili njihov položaj, pa teturaju i rukama rade široke cik-cak pokrete. Slaba usklađenost govornih mišića uzrokuje disartriju koja je označena nejasnim govorom i nekontroliranim mijenjanjem glasnoće. Čovjek sa disartrijom može pojačati i pokretanje mišića oko ustiju. Zbog oštećenja malog mozga može nastati i tremor.