PARALYSIS NERVUS FACIALIS-a (Bellova paraliza)

Ispis

• Uvod • Simptomi • Dijagnoza • Liječenje • Prognoza

 

Uvod

Bellova paraliza je nenormalnost nervus facijalisa koja dovodi do nagle slabosti ili paralize mišića na jednoj strani lica.

Nervus facijalis je kranijalni (moždani) nerv koji potiče (inervira) mišiće lica. Premda uzrok Bellove paralize (kljenuti) nije poznat, ona može uključiti oteknuće nerva facijalisa kao reakciju na virusnu infekciju, pritisak ili nestanak opskrbe krvlju.

 

Simptomi

Bellova se paraliza pojavljuje iznenada. Nekoliko sati prije razvitka slabosti mišića lica, osoba može imati bol iza uha. Slabost lica koja slijedi može se nepredvidljivo kretati od blage do potpune, ali je uvijek na jednoj strani lica. Paralizirana strana postaje izravnata i bez izražaja, ali osoba često osjeća kao da je zakrenuta ta strana lica. Većina ljudi doživljava tupost ili težak osjećaj u licu, iako u stvari osjet ostaje normalan. Kada je zahvaćena gornja strana lica, može biti teško zatvoriti oko na zahvaćenoj strani. Rijetko Bellova paraliza smeta proizvodnji sline, osjetu okusa ili sposobnosti stvaranja suza.

 

Dijagnoza

Bellova paraliza uvijek zahvaća samo jednu stranu lica, slabost je iznenadna i može zahvatiti i gornji i donji dio zahvaćene strane. Premda i moždani udar može uzrokovati iznenadnu slabost lica, to čini samo na donjem dijelu lica. Osim toga, moždani udar uzrokuje slabost ruke i noge.

 

Drugi uzroci paralize nervus facijalisa su rijetki i obično se pojavljuju polako. Uključuju tumor mozga i druge tumore koji pritišću nerv, razaranje nervus facijalisa virusnom infekcijom kao što je herpes (Ramsay Huntov sindrom), infekcije srednjeg uha i mastoidnih sinusa, boreliozu, lomove kostiju baze lubanje i nekoliko drugih čak još rjeđih uzroka. Obično doktor može te poremećaje isključiti uzimanjem osobne anamneze i obraćanjem pozornosti na rezultate Rtg pregleda, CT-a ili MRI. Može biti potrebna pretraga krvi na boreliozu. Za Bellovu paralizu ne postoji specifična pretraga.

 

Liječenje

Bellova paraliza nema posebno liječenje. Neki doktori vjeruju da kortikosteroide kao što je prednizon treba davati ne kasnije od 2 dana nakon što se razviju simptomi i nastaviti 1-2 sedmice. Još nije konačno dokazano smanjuje li takvo liječenje bol i poboljšava li šansu za oporavak.

 

Ako paralizirani mišići lica sprječavaju oko od potpunog zatvaranja, treba oko zaštititi od sušenja. Često se preporučuju mazive kapi za oči koje se koriste svakih nekoliko sati. Može biti potrebna flaster za oči. U ljudi sa teškom paralizom masaža oslabljenih mišića i poticanje (stimuliranje) nerava može spriječiti ukrućivanje mišića lica. Ako paraliza traje 6-12 mjeseci i više, hirurg mora nastojati presaditi zdravi nerv (obično uzet iz jezika) u paralizirani mišić.

 

Prognoza

Kada je paraliza djelomična, vjerojatan je potpuni oporavak unutar 1-2 mjeseca. Ishod za ljude sa potpunom paralizom je različit, premda se većina potpuno oporavi. Kako bi odredio vjerojatnost potpunog oporavka doktor može ispitati nerv facijalis električnim poticanjem (stimulacijom). Katkada se stvaraju nenormalne veze koje dovedu do neočekivanih pokreta nekih mišića lica ili spontanog suzenja očiju.