Vaš Doktor

MASTOIDITIS ACUTA (Akutna upala mastoidnog nastavka)

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Ovo obolenje se karakteriše upalnim procesom sluznica i kosti mastoidnog nastavka. Proces se nadovezuje kao komplikacija akutne upale srednjeg uha.

Dijagnoza

Anamneza

Spontana ili provocirana bol iza uha koja se pri boljoj drenaži uha smanjuje. Ponovo pojačanje sekrecije iz uha, koje je počelo da se smiruje. Nagluhost se pojačava. Svi ovi simptomi se javljaju u trećoj ili četvrtoj nedelji od početka akut­ne gnojne upale srednjeg uha.

Klinička slika

Otoskopski se vidi crvena i mesnata bubna opna, kroz čiju per­foraciju pulzira gnoj. Karakteristični otoskopski znak je spuštanja zadnjeg gornjeg zida spoljnjeg ušnog kanala.

Funkcionalno ispitivanje

Ispitivanjem sluha konstatuje se karakteristična konduktivna nagluhost sa podizanjem donje granice sluha za niske tonove, laterilizacijom Vebera na bolesnu stranu, negativnim Rineom i produženim Švabahom. Audiometrijsko ispitivanje pokazuje spuštanje krivulje vazdušne provodljivosti uz očuvanje krivulje koštane provodljivosti.

Rendgensko ispitivanje

Snimanjem mastoindnih nastavaka po Šileru konstatuje se zasjenčenost ćelija mastoidnog nastavka.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantama i ORL  odeljenjima.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • lokalni otorino­laringološki pregled,
  • ispitvanje sluha zvučnim viljuškama i
  • snimak mastoidnih nastavaka po Šileru.

Prognoza

Neliječeno ili loše liječeno obolenje može da dovede do ekstrakranijalnih i endokranijalnih otogenih komplikacija:

  • difuznog gnojnog leptomenigitisa,
  • apscesa mozga,
  • sinus tromboze sa sepsom,
  • paralize facijalisa.

Pored ovih komplikacija gnojni proces može da se spusti prema vratu i da dovede do dubokih ili površnih apscesa vrata. Proces može da se proširi na unutrašnje uho i na cijelu piramidu i da dovede do upale unutrašnjeg uha ili piramide. Najpovoljnija eksteriorizacija je prodor upalnog procesa prema planumu mastoideumu sa stvaranjem subperiostalnog apscesa sa retroaurikularnom fistulizacijom.

Sve ove komplikacije mogu hirurški da se liječe i mortalitet ovih komplikacija nije veliki ukoliko se na vrijeme hirurški interveniše.

Ukoliko se osnovno obolenje hirurški na vrijeme liječi (izvrši mastoidektomija) bolest prolazi bez ikakvih posljedica, a funkcija uha vra­ća se na potpunu normalu. Liječenje mora da bude na ORL klinikama ili odjeljenjima.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24615241
Trenutno aktivnih Gostiju: 47 
Home Medicina od A do Ž ORL MASTOIDITIS ACUTA (Akutna upala mastoidnog nastavka)