Vaš Doktor

OTITIS MEDIA CHRONICA SUPPURATIVA (Hronična gnojna upala srednjeg uha)

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Vrste obolenja • Dijagnoza • Prognoza • Radna sposobnost

Uvod

Hronične gnojne upale srednjeg uha su upalna obolenja koja se javljaju u sistemu šupljina srednjeg uha i mogu da zahvate samo sluznicu ili, pak, pored sluznice zahvataju i koštane strukture. Ovo obolenje najčešće nastaje od neliječene ili loše liječene akutne gnojne upale srednjeg uha, mada postoje mišljenja da većina hroničnih gnojnih upala srednjeg uha od početka ima hronični tok.

Za nastajanje ovog obolenja odgovorne su loše imunološke snage or­ganizma, kvalitet i karakter sluznice srednjeg uha i drugi faktori. Bolest ima hroničan tok, traje godinama i osnovni znaci bolesti su curenje iz uha i progresivno slabljenje sluha.

Vrste obolenja

Zavisno od tkiva koja su zahvaćena upalnim procesom sve hronične gnojne otitise dijelimo u četri grupe:

  1. Otitis media chronica simplex (seu mesotympanica). Patološko-anatomski procesi su isključivo u sluznici srednjeg uha. Za­hvaćena je faringotimpanalna tuba, šupljina srednjeg uha i ćelije mastoidnog nastavka. Na bubnoj opni se nalazi centralna perforacija. Iz uha secernira sluzava sekrecija, a nagluhost je konduktivnog tipa. Oštećenja labirinta nastaju vrlo kasno. Po pravilu nema ekstrakranijalnih i endokranijalnih komplikacija.
  1. Otitis media chronica suppurativa osteitica. Patološko-anatomske promjene su pored sluznice zahvatile i koštane struk­ture i to:  slušne koščice, zidove kavuma timpani  i ćelije mastoidnog nastavka. Na bubnoj opni se nalazi ivična perforacija. Iz uha supurira fetidno-gnojna sekrecija. Nagluhost je konduktivnog tipa, ali vremenom dolazi do oštećenja unutrašnjeg uha. Endokranijalne i ekstrakranijalne komplikacije se javljaju vrlo često.
  1. Otitis media chronica suppurativa cholesteatomata. Ime holesteatoma u literaturu je uveo J. Miiller godine 1838. On nastaje od nagomilavanja ćelija epiderma iz spoljnjeg uha u kavum tim­pani, zbog toga što epiderm kože kanala pokušava da premosti ivičnu perforaciju.

Holesteatom svojim pritiskom vrši razaranje koštanih stru­kova i na taj način omogućuje širenje infekcije iz srednjeg uha. Zbog ovoga su endo i ekstrakranijalne komplikacije vrlo česte.

Na bubnoj opni se nalazi manja ili veća ivična perforacija, dok se holesteatomske mase često otoskopski mogu da naziru, a katkad i da se dobro uoče. Iz uha supurira gnojno-fetidna  sekrecija.  Konduktivna  nagluhost  rela­tivno brzo prelazi u perceptivnu. Komplikacije se javljaju često.

  1. Otitis media chronica suppurativa specifica.  Otitis media chronica tuberculosa.

Tuberkulozna upale srednjeg uha nisu rijetka, mada se dosta rijetko dijagnosticiraju. Infekcija u srednjem uhu može da bude primarna i tada ulazi kroz faringotimpanalnu tubu ili je, pak, sekundarna i nastaje hematogenom diseminacijom iz nekog žarišta u organizmu Ta žarišta su najčešće u plućima.

Kod tuberkuloznih upala srednjeg uha jav­ljaju se proliferativne i eksudativne promjene, ali vrlo brzo dolazi do širenja procesa iz kavuma timpani na mastoidni nastavak, labirint i čitavu piramidu. Komprikacije tuberkuloznog otita su česte, a najčešće su na mastoidnom nastavku,  labirintu i facijalnom nervu. Karakteristična otoskopska slika su multipne perforacije na bubnoj opni. Ukoliko toga nema, dijagnoza se  postavlja  bakteriološki. Kod  ovog obolenja vrlo brzo dolazi do perceptivne nagluhosti.

Otitis media chronica luetica

Ovo obolenje je rijetko i ima nekoliko kliničkih oblika: akutni, perakutni i labirintni. Za dijagnozu ovog obolenja su od velikog značaja serološke reakcije.

Dijagnoza

Anamneza

Anamnestički karakteristični podaci su dugotrajno curenje iz uha, slabiji sluh koji progrijeđira i povremeni bolovi u uhu.

Klinička slika

Otoskopskim pregledom u kanalu se često nalazi gnoj. Na bub­noj opni se vidi manja ili veća centralana ili ivična perforacija, a katkad holesteatom ili totalni nedostatak bubne opne. U kavumu se vidi hiperemična sluznica, granulicije ili polipi što sve zavisi od vrste upale.

Funkcionalno ispitivanje

Ispitivanjem sluha šapatom i glasnim govorom kostatuje se manja ili veća redukcija sluha.

Ispitivanjem sluha zvučnim viljuškama konstatuje se oslabljenje sluha za niske tonove, Weber lateralizuje na bolesnu stranu, Rine je negativan, a Švabah je produžen.

Audiometrijskim ispitivanjem nalazi se pad sluha za vazdušnu provodljivost uz očuvanu  koštanu  provodljivost.

Ukoliko bolest dalje napreduje postepeno se oštećuje unutraš­nje uho i to znatno brže kod osteitićnih procesa, holesteatoma i speci­fičnih otita, a sporije kod centralnih perforacija.

U ovim slučajevima konstatuje se, audiometrijskim ispitivanjem, da koštana krivulja po­stepeno pada na nivo vazdušne, a obje imaju sve veći pad u visokim frekvencijama.

Kalorično ispitivanje vestibularnog aparata u početku bolesti pokazuje vrlo žive reakcije, jer zbog perforacije na bubnoj opni vršimo direktno rashlađivanje zida labirinta. Vremenom dolazi do slabijih re­akcija na kalorične nadražaje.

Rtg snimcima mastoida i piramide

Konstatuje se nedostatak pneumatizacije, a kod holesteatoma i koštana razaranja.

Dijagnoza obolenja se postavlja u ORL ambulan­tama, odeljeinjima i klinikama.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • lokalni otorino­laringološki pregled ( naročito precizan otoskopski pregled),
  • ispitivanje sluha šapatom, glasnim govorom, zvučnim viljuškama i audiometrijom.

Prognoza

Obolenje je hronično i progresivno. Progresivnost se odnosi na postepeno sve veći gubitak sluha, što je uglavnom rezultat ošteće­nja unutrašnjeg uha.

Kod osteitičnih procesa, holesteatoma i nekih vrsta specifičnih upale prije ili kasnije može doći do endokranijalne ili ekstrakranijalne komplikacije.

Liječenje hronične gnojne upale srednjeg uha je, po pravilu, hirurško, ima zadovoljavajuće rezultate i mijenja prognozu bolesti.

Kod osteitičnih procesa, holesteatoma i nekih vrsta specifičnih radi se radikalna trepanacija slijepoočne kosti. Ona se izvodi i u sluča­jevima gdje iz izvjesnih razloga ne može da se uradi timpanoplastika.

Radikalnom trepanacijom uklanja se patološki proces, odstranjuje curenje iz uha, onemogućava nasta­janje endokranijalnih i ekstrakranijalnih komplikacija, ali sluh vreme­nom, istina polako, i dalje slabi. Ovo stoga što i poslije radikalne trepanacije dolazi do oštećenja labirinta. U svim ostalim slučajevima radi se timpanoplastika, kojom uklanjamo patološki proces, odstranjujemo curenje, spriječavamo endokranijalne i ekstrakranijalne komplikacije, štitimo unutrašnje uho od daljeg oštećenja i u jednom broju slučajeva popravljamo sluh.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24611234
Trenutno aktivnih Gostiju: 56 
Home Medicina od A do Ž ORL OTITIS MEDIA CHRONICA SUPPURATIVA (Hronična gnojna upala srednjeg uha)