Vaš Doktor

LAESIO NERVI COCHLEARIS PROFESIONALIS (Profesionalno oštećenje sluha)

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Pod profesionalnim oštećenjem sluha podrazumijevamo perceptivna oštećenja sluha koja su nastala u uslovima industrijske buke koja prelazi kritični intenzitet od 80 decibela.

Oštećenje sluha je utoliko teže, ukoliko je bolesnik duže izlo­žen buci, ukoliko je buka većeg intenziteta i ukoliko ona ispunjava izvjesne fizičke karakteristike.

Individualna osetljivost na buku je različita i ona je veća kod ljudi koji imaju ma koju vrstu oštećenja ili obolenja srednjeg i unu­trašnjeg uha, pretrpljenu traumu glave, itd. Pored ovoga, postoje i izvjesne individualne osetljivosti, čiji su razlozi nama nepoznati.

Dijagnoza

Anamneza

Anamnestički je važno utvrditi koliko dugo radi radnik u buci, koliki je intenzitet buke i da li postoje i drugi uzroci koji bi mogli dovesti do oštećenja sluha. Radnici se žale na slabiji sluh koji se po­stepeno pogoršava.

Klinička slika

Otoskopski nalaz na uhu je normalan.

Funkcionalno ispitivanje

Ispitivanjem sluha konstatuje se perceptivna nagluhost sa svim karakteristikama ove nagluhosti. Ovo ispitivanje treba da bude audiometrijsko.

U početku bolesti nalazimo skotom na oko 4000 Hz i za vazdušnu i za koštanu provodljivost. Vremenom ovaj skotom raste i zahva­ta niže i više frekvence. Kasnije dolazi do sve većeg pada krivulje za koštanu i vazdušnu provodljivost za visoke tonove. Na kraju, to je niža ili viša padajuća perceptivna krivulja.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantama i u ambulantama dispanzera za medicinu rada.

Minimum za dijagnozu

  • iscrpna radna, lična i po­rodična anamneza,
  • otoskopski pregled i
  • audiometrijski pregled sluha.

Prognoza

Obolenje je progresivno i traje sve dok je radnik izlo­žen buci. Čim prestane rad u buci, prestaje i progresija obolenja. Obolenje je ireverzibilno i ne može da se liječi.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24615227
Trenutno aktivnih Gostiju: 56 
Home Medicina od A do Ž ORL LAESIO NERVI COCHLEARIS PROFESIONALIS (Profesionalno oštećenje sluha)