PRESBYACUSIS (Staračko oštećenje sluha)

Ispis

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Pod presbiakuzisom podrazumijevamo perceptivno oštećenje sluha koje se javlja kod starijih ljudi, a koje stavljamo u grupu degenerativnih obolenja.

Dijagnoza

Anamneza

Bolesnici se u poodmaklim godinama žale na slabiji sluh. Ošte­ćenje sluha progrijeđira i ono se javlja individualno u različitim godi­nama kod starijih ljudi. Anamnestički je važan podatak da ne postoji neki drugi uzrok oštećenju sluha.

Klinička slika

Lokalni ORL nalaz je uredan.

Funkcionalno ispitivanje

Ispitivanje sluha šapatom i glasnim govorom, zvučnim viljuš­kama i audiometrijski pokazuje tipičnu parceptivnu veću ili manju nagluhost.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantama.

Minimum za dijagnozu

Prognoza

Bolest je progresivna. Ne može da se liječi. Koliko će oštećenje sluha biti zavisi od toga u kom životnom dobu se bolest javila i kako brzo napreduje.