POVREDE UHA

Ispis

Unutrašnje, srednje i jedan dio spoljnjeg uha smješteni su u temporalnoj kosti koja gradi dio i baze i konveksiteta lubanje. Zbog ovoga temporalna kost može da frakturira i pri povredama baze i konveksiteta lobanje.

Labirint sa svojim finim strukturama može manje ili više da se ošteti i bez povreda koštanih struktura.

U temporalnoj kosti smešten je pneumatični sistem uha koji kod fraktura piramide može da ima važnu funkciju u propagiranju in­fekcije iz uha u endokranijum.

Kroz piramidu temporalne kosti prolazi i facijalni živac, koji isto tako pri ovim povredama može da bude povrijeđen.

Ušna školjka, kao istureni dio na glavi, lako se povrijeđuje.

Iz ovoga proizilazi da povrede temporalne kosti i uha mogu da imaju mnogostruke štetnosti: estetske (unakaženost zbog paralize facijalisa i ozlijede ušne školjke), funkcionalne (oštećenje srednjeg i unutrašnjeg uha), a i život povrijeđenog može da bude ugrožen (zbog infekcije endokranijuma iz  pneumatičnog sistema šupljina piramide).