Vaš Doktor

POVREDE UŠNE ŠKOLJKE

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Ove povrede mogu biti nanijete tupom silom (udarcem šake, pri saobraćajnoj nesreći), oštrim oruđem (nož, ugriz, itd.), ili pro­jektilom.

Pri ovim povredama najčešće dolazi do izliva krvi u subperihondralnom prostoru i do stvaranja ot-hematoma. Pored ovoga može biti manji ili veći nedostatak tkiva.

Zbog svog isturenog položaja, ušne školje često stradaju od promrzlina i opekotina.

Kao komplikacija ovih povreda dolazi do pojave perihondrita koji, ukoliko se ne liječi pravilno, dovodi do velikih deformiteta ušne školjke.

Dijagnoza

Anamneza

Anamnestički podaci nam ukazuju na vrstu ozljede i na sve te­gobe koje su se na to nadovezale.

Klinička slika

Lokalnim ORL pregledom možemo otkriti vrstu, stepen i proširenost povrede, često su povrede ušne školjke komplikovane i povredama okolnih tkiva i povredama spoljnjeg ušnog kanala.

Nalaz na bubnoj opni kod izolovanih povreda ušne školjke je normalan.

Dijagnoza se postavlja u ORL klinikama i ORL odjeljenjima.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza i
  • lokalni ORL pregled.

Prognoza

Prognoza zavisi od vrste, stepena i obima povreda sa jedne strane, i pravovremenosti i načina liječenja sa druge strane.

Povrede koje su se komplikovale perihondritom, a ne liječe se pravilno i pravovremeno, dovode do teških skvrčavanja i deformiteta ušne školjke.

Ot-hematom koji se ne odstrani na vrijeme, kasnije fibrozira i do­vodi do manjih ili većih lokalnih deformiteta na ušnoj školjki.

Kod većih posjekotina i lacero-kontuznih rana dijelova ili cijele uške može ili mora biti odstranjena ili cijela uška ili njeni delovi. U vezi sa ovim dolazi do većeg ili manjeg deformiteta.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24622781
Trenutno aktivnih Gostiju: 102 
Home Medicina od A do Ž ORL POVREDE UŠNE ŠKOLJKE