Vaš Doktor

POVREDE BUBNE OPNE I LANCA SLUŠNIH KOŠČICA

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Bubna opna može da se perforira šiljatim predmetom (čačkanje uha čačkalicom, itd.), pri ljekarskoj intervenciji ili uslijed udara pojačanog vazdušnog pritiska (udar šamarom, jaka eksplozija, itd.).

Slušne koščice mogu da se luksiraju pri ljekarskoj intervenciji (paracenteza), pri vrlo jakom pritisku vazduha (jake eksplozije, itd.).

Dijagnoza

Anamneza

Anamnestički se dobija podatak o vrsti povrede i o tegobama koje su poslije nje nastale: bol u uhu, krvarenje iz uha, šum i oslab­ljeni sluh.

Klinička slika

Lokalnim ORL pregledom konstatujemo kod povred bubne opne manju ili veću traumatsku perforaciju sa svim njenim karakteristikama.

Grublje i veće povrede slučnih koščica mogu se katkada kroz veći defekt bubne opne nazreti. Inače se manje luksacije i manje povrede slušnih koščica ne vide.

Funkcionalno ispitivanje

Ispitivanjem sluha konstatuje se konduktivna nagluhost sa svim njenim karakteristikama. Stepen nagluhosti zavisi od stanja na bubnoj opni, tj. od veličine perforacije, položaja perforacije i od stanja na slušnim koščicama.

Dijagnoza se postavlvja u ORL ambulantama ili ORL klinikama i odjeljenjima.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • ORL pregled i
  • pregled sluha zvučnim viljuškama i audiometrom.

Prognoza

Povrede bubne opne ako se ne liječe mogu da se komplikuju gnoj­nim upalama srednjega uha. Infekcija u ovim slučajevima ulazi kroz perforaciju iz spoljnjeg slušnog kanala.

Manje perforacije zarastaju spontano pod uticajem konzervativne terapije.

Velike perforacije, pri kojima nedostaje dio tkiva bubne opne, moraju se hirurški zatvoriti.

Ako je došlo do izliječenja, tj. zatvaranja bubne opne, sluh se vra­ća na normalu.

Ako ostanu manje ili veće perforacije dolazi do minimalnog konduktivnog oštećenja sluha.

Kod luksacije slušnih koščica potrebna je hirurška intervencija, ali ona ne daje uvijek dobre rezultate.

Kod povreda slušnih koščica javlja se konduktivna nagluhost manja ili jača, što zavisi od toga da li postoji perforacija na bubnoj op­ni ili je bubna opna zatvorena.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24604793
Trenutno aktivnih Gostiju: 29 
Home Medicina od A do Ž ORL POVREDE BUBNE OPNE I LANCA SLUŠNIH KOŠČICA