Vaš Doktor

POVREDE LABIRINTA

E-mail Ispis PDF

• Vrste obolenja • Comotio labyrinthi • Dijagnoza • Prognoza

Vrste obolenja

COMOTIO LABYRINTHI

Pri povredama glave, kada ne dolazi do fraktura piramide ili kada frakturne linije ne prolaze kroz labirint, mogući su potresi finih struktura unutrašnjeg uha, koji rezultiraju ma­njim ili većim perceptivnim oštećenjem sluha.

Dijagnoza

Anamneza

Anamnestički se dobija podatak o povrijeđi glave. Poslije povrede bolesnici osjećaju šum u uhu, slabiji sluh, a u početku ponekada imaju jake vrtoglavice, gubljenje ravnoteže i nemogućnost hodanja.

Klinička slika

Otoskopski nalaz je uredan, ukoliko komoacija labirinta nije po­vezana sa frakturom piramide koja daje otoskopske znake frakture. Opšte stanje može da bude poremećeno, jer ove povrede često idu za­jedno sa komocijama mozga.

Funkcionalno ispitivanje

Ispitivanja sluha pokazuju manju ili veću perceptivnu nagluhost sa svim njenim karakteristikama. Ukoliko je frakturom oštećeno i sred­nje uho, može se konstatovati mješovita nagluhost.

U početku bolesti konstatuju se spontani znaci nadrašaja vestibularnog dijela labirinta, a tek kasnije dolazi do njihovog ispada. Ne­kada promjene mogu da budu obostrane. Pri ispitivanju spontanih zna­kova poremćaja vestibularnog aparata konstatuju se: spontani nislagmus, pozitivan Romberg, otklon pri pokazivanju prst-nos i otklon pri hodu naprijed-nazad.

Kaloričnim ispitivanjem funkcije vestibularnog dijela unutrašnjeg uha konstatujemo, zavisno od stepena oštećenja i vremena kada vršimo ispitivanje, znake ili nadražaja ili ispada funkcije.

Za finija ispitivanja vestibularnog aparata upotrebljava se ele­ktronistagmografija.

Dijagnoza se postavlja u ORL klinikama i odjeIenjima.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • lokalni ORL pregled,
  • audiometrijsko ispitivanje sluha,
  • kalorično ispiti­vanje vestibularnog aparata,
  • elektronistagmografija i
  • rtg sni­mak piramide.

Često je potrebno konsultovanje neurologa i neurohirurga.

Prognoza

U lakšim slučajevima pod uticajem liječenja, a i spontano sluh se popravlja ili, čak, vraća na normalu. Spontani i subjektivni znaci po­remećaja vestibularnog aparata nestaju, a kaloričnim ispitivanjem vestibularnog aparata konstatuje se normalizacija ovog dija labirinta.

Kod težih komocija labirinta, promjene su ireverzibilne. Perceptivno oštećenje sluha ostaje trajno, ali subjektivni simptomi oštećenja vestibularnog aparata nestaju.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24611811
Trenutno aktivnih Gostiju: 522 
Home Medicina od A do Ž ORL POVREDE LABIRINTA