EKSPLOZIVNE (BLAST) POVREDE UHA

Ispis

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Pri vrlo jakim eksplo­zijama dolazi do povrede uha udarnim valom, koji može oštetiti i sred­nje i unutrašnje uho. Ukoliko je ova snaga manja, što zavisi od jačine eksplozije i udaljenosti od mjesta eksplozije, može doći samo do povrede labirinta.

Dijagnoza

Anamneza

Anamnestički se dobija podatak o pretrpljenoj povrijeđi uslijed vr­lo jake eksplozije, poslije čega je došlo do oslabljenja sluha, šuma u uhu, a u težim formama i do vrtoglavice. Katkada se bolesnici žale na vrlo jak bol i krvarenje iz uha.

Klinička slika

Otoskopski nalaz zavisi od jačine povrede. Kod jakih povreda vide se velike perforacije bubne opne, a kroz njih se naziru i povrede slušnih koščica.

Kod lakših povreda mogu se naći manje perforacije na bubnoj opni, a katkad je bubna opna cijela.

Funkcionalno ispitivanje

Pregledom sluha konstatuje se totalna gluhoća ili teža i lakša perceptivna nagluhost. Može se naći i mješovita nagluhost, kao posljedica povrede i srednjeg i unutrašnjeg uha.

Dijagnoza se postavlja u ORL klinikama i ORL odjeljenjima.

Minimum za dijagnozu

Prognoza

Promjene sluha kod oštećenja labirinta su ireverzibilne. Od ovoga se izuzimaju samo lakše forme, pri kojima je došlo do manjeg oštećenja labirinta. Promjene na srednjem uhu često zahtijevaju hiruršku inter­venciju (zatvaranje perforacije na bubnoj opni). Ako do ovoga ne dođe ili se perforacije ne zatvore, postoji stalna opasnost od infekcije sred­njeg uha. Povrede slušnih koščica dovode do konduktivnog oštećenja sluha, koji se teško i hirurški popravlja.