Vaš Doktor

AKUTNA AKUSTIČNA TRAUMA

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Oštećenje ili potpuno uni­štenje Kortijevog organa u labirintu kratkotrajnim delovanjem zvuka vrlo jakog intenziteta naziva se akustična trauma. Akustičnu traumu nije uvijek moguće odijeliti od blast traume.

Dijagnoza

Anamneza

Poslije vrlo jake akustičke traume bolesnici osećaju jaki šum u uhu sa neposrednom jakom nagluhošću.

Klinička slika

Lokalni ORL nalaz je normalan. Na bubnoj opni nema nikakvih promjena.

Funkcionalno ispitivanje

Audiometrijskim ispitivanjem sluha konstatuje se karakterističan skotom manji ili veći, na 4000 herca. Kod težih formi nalazi se krivulja teže perceptivne nagluhosti.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantama i di­spanzerima medicine rada.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • lokalni ORL pregled i
  • audiometrijsko ispitivanje sluha.

Prognoza

Promjene su kod izraženih formi ireverzibilne. Kod lakših formi u toku prvih pet-šest mjeseci pod uticajem liječenja sluh može da se neš­to popravi.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24604945
Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
Home Medicina od A do Ž ORL AKUTNA AKUSTIČNA TRAUMA