Vaš Doktor

MALIGNI TUMORI UHA

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Na ušnoj školjci najčešći su karcinomi. Ovi tumori imaju vrlo sporu evoluciju i kasno daju metastaze. Rijeđe se javljaju melanomi ko­ji su vrlo maligni.

U srednjem uhu kod odraslih se javljaju karcinomi, a kod dece sasvim izuzetno sarkomi.

Dijagnoza

Anamneza

Kod karcinoma ušne školjke anamnestički se dobija podatak o izraslini i rani koja se vrlo sporo razvija.

Kod malignih melanoma bolest se vrlo brzo razvija i bolesnici se rano žale na pojavu metastaza.

Kod karcinoma srednjeg uha bolesnici se žale na curenje iz uha, bolove, nagli razvoj nagluhosti i vrlo često iskrivljenost lica.

Klinička slika

Kod karcinoma ušne školjke vidi se manji ili veći tumorski infilIrat sa ulcusom.

Kod malignih melanoma vidi se karakteristični pigmentirani, rijeđe nepigmentirani tumor.

Kod karcinoma srednjeg uha otoskopski nalazimo u kavumu i u kanalu bujave granulacije, koje vestiotolog može da razlikuje od obič­nih upalnih granulacija ili polipa. Periferna paraliza facijalisa sa stra­ne bolesnog uha često se može konstatovati.

Funkcionalno ispitivanje

Ispitivanja sluha pokazuju konduktivnu nagluhost, ali kako se proces brzo širi na unutrašnje uho, rano dolazi do perceptivne nagluhosti ili totalne gluhoće.

Kaloričnim ispitivanjem vestibularunog aparata može se naći vrlo rano arefleksija labirinta.

Patohistološki pregled

Patohistološki pregled biopsije uzete sa malignog tumora ušne školjke najčešće pokazuje bazocelularni karcinom. Rijeđe je u pitanju maligni melanom. Patohistološki pregled granulacija iz kavuma ili iz spoljnjeg ušnog kanala kod malignih tumora srednjeg uha pokazuje da se najčešće radi o planocelularnom karcinomu.

Rtg ispitivanje

Kod karcinoma srednjeg uha snimak piramide i mastoidnog na­stavka može da nam otkrije raširenost tumora.

Dijagnoza se postavija u ORL klinikama i odjeIjenjima uz saradnju sa radiologom i patohistologom.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • klinička slika,
  • patohistološki pregled i
  • rtg snimak temporalne kosti.

Prognoza

Neliječeni maligni tumori se fatalno završavaju.

Liječenje utoliko ima veći uspeh ukoliko prije počne.

Prognoza bazocelularnih karcinoma ušne školjke je dobra.

Prognoza malignih melanoma je loša.

Prognoza planocelulamih karcinoma srednjeg uha zavisi od po dataka kad je počelo liječenje.

Svi ovi tumori liječe se hirurški i radikalno, što dovodi do velikih deformiteta (česte su amputacije ušnih školjki) i širokih radikalnih trepanacija temporalne kosti sa težim oštećenjima sluha.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24618973
Trenutno aktivnih Gostiju: 52 
Home Medicina od A do Ž ORL MALIGNI TUMORI UHA