Vaš Doktor

TUMORI OSMOG KRANIJALNOG NERVA

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Najčešći tumori pontocerebelarnog ugla su oni koji polaze od ćelija Švanove ovojnice osmoga živca. Ovi tumori se razvijaju ekspan­zivno i mogu da dostignu veličinu jabuke.

Dijagnoza

Anamneza

U početku bolesti bolesnici se žale na šum u uhu, oslabljeni sluh, koji stalno progredira. Poslije toga dolazi do pojave vrtoglavica, nestabilnosti pri hodu. Vremenom se javlja potpuna gluhoća. U kasnijoj fazi bolesti bolesnici će se žaliti na simptome od strane malog mozga, povećanog endokranijalnog pritiska i ispada izvjesnih funkcija živaca na bazi lobanje.

Klinička slika

Lokalni nalaz na uhu najčešće je normalan.

U izraženim slučajevima konstatuje se periferna paraliza facijalisa, paraliza trigeminusa, znaci poremećaja cerebelarne funkcije, znaci povećanog endokranijalnog pritiska.

Funkcionalno ispitivanje

Audiometrijski pregled sluha pokazuje manje ili više izraženu perceptivnu nagluhost i totalnu gluhoću. Specijalnim audiološkim tes­tovima moguće je lokalizovati leziju.

Kalorični pregled vestibularnog aparata pokazuje slabiju podražIjivost ili nenadražljivost labirinta. Elektronistagmografsko ispitivanje pomaže u dijagnozi.

Rtg ispitivanje

Snimak piramide po Stenversu pokazuje u početku proširenje porus acusticus internusa, a kasnije, ukoliko tumor više raste, vide se sve veće promjene na vrhu piramide, a i na ostalim dijelovima pira­mide.

Dijagnoza se postavlja u ORL klinikama, neurohirurškim i neuropsihijatrijskim klinikama i odjeljenjima.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • klinički ORL pregled,
  • audiološki pregled sluha,
  • pregled vestibularnog aparata,
  • snimak piramide po Stenversu,
  • oftalmološki,
  • neurološki pre­gled i
  • elektronistagmografija.

Prognoza

Ako se bolest ne liječi, a ona se liječi isključivo hirurški, svršava se fatalno.

Ako se dijagnoza postavi na vrijeme moguće je neurohirurškim ili otološkim putem odstraniti tumor bez ikakvih neuroloških  ispada. Sluh u ovom slučaju ostaje smanjen kao i prije operacije.

Kod većih tu­mora pri operaciji su moguće lezije facijalisa. Ukoliko je facijalis lediran prije operacije, njegova funkcija se ne može popraviti.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24604943
Trenutno aktivnih Gostiju: 42 
Home Medicina od A do Ž ORL TUMORI OSMOG KRANIJALNOG NERVA