Vaš Doktor

PERIFERNE PARALIZE FACIJALISA, BELLOVA PARALIZA (Paralysis nervi facialis peripherica)

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Pod perifernim paralizama facijalnog živca podrazumijevamo oduzetost obe grane, tako da je cijela mimiona muskulatura sa te strane lica nepo­kretna. Pokretan je samo gornji kapak, koji je inerviran od okulomotorijusa.

Razna obolenja mogu da dovedu do ove paralize, ali u svim slu­čajevima efekat je isti.

Dijagnoza

Anamneza

Bolesnici se žale da im se najčešće naglo oduzela jedna polovi­na lica (obostrana paraliza je velika rijetkost). Ovo je nastalo ili iznena­da bez vidljivog razloga, ili je, pak, paralizi prethodila upala srednjeg uha, povreda (bilo da se radi o frakturi piramide, arteficijelnoj po­vredi, ili o povredi u predjelu lica). Ovim paralizama mogu da prethode maligni tumori uha, tumori pontocerebelannog ugla, maligni tumori parotidne žlijezde, zapaljenje mozga, šećerna bolest i dr. Iz ovih razlo­ga anamnestičke tegobe bolesnika su vrlo različite.

Klinička slika

Na licu se primjećuje potpuna ukočenost. Bolesnik ne može da nabere čelo, ne može da zatvori oko, a pri pokazivanju zuba jedan kraj usta zaostaje.

Pored ovoga, pregledom, zavisno od uzroka, može da se nađe normalni otoskopski nalaz, hronični osteitični upalni proces srednje­ga uha ili holesteatom, akutna upala mastoidnog nastavka, rijeđe akutna upala srednjeg uha, maligni tumor srednjeg uha, karcinom parotidne žlijezde, karakteristični nalaz u koštanom dijelu kanala za frak­turu piramide, itd.

Opštim pregledom mogu se naći znaci tumora pontocerebelarnog ugla, tuberkuloznoga meningita, luesa, dijabetesa, itd.

Funkcionalno ispitivanje

Ispitivanjem nadražljivosti živca električnim putem dobija se elektrostatus koji pokazuje koliki je stepen oštećenja živca. Može se utvrditi da li se radi o parezi ili paralizi.

Pregledom sluha i vestibularnoga aparata zavisno od uzroka mo­že se naći:

 1. Normalni nalaz sluha i vestibularnog aparata (Bell).
 2. Konduktivna nagluhost i normalan nalaz na vestibularnom apa­ratu (otogena, traumatska, itd.).
 3. Perceptivna nagluhost i oštećenje vestibularnog aparata (tumor pontocerebelarnog ugla, fraktura piramide, itd.).

Rtg ispitivanja

 • Snimanjem piramida po Stenversu i mastoida po Šileru može­mo naći:
 • Normalan nalaz (Bell)
 • Proširenje porus acusticusa internusa (tumor pontocerebelarnog ugla),
 • Zastoj pneumatizacije i holesteatom (otitis media chronica), zasjenčenje ćelija mastoidnog nastavka (mastoiditis acuta).
 • Kod sijalografija (karcinom parotisa) može se otkriti uzrok pa­ralize.

Dijagnoza se postavlja u ORL klinikama i ORL odjelenjima uz saradnju sa neurologom, radiologom, specijalistom za fizikalnu terapiju i internistom.

Minimum za dijagnozu

 • anamneza,
 • lokalni ORL pregled,
 • pregled sluha i vestibularnoga aparata,
 • snimanje pi­ramida po Šileru i Stenversu (nekada i sijalografija),
 • neurološki pre­gled,
 • internistički pregled,
 • laboratorijska ispitivanja (krvi i mokraće) i
 • pregled kod fizikalnog terapeuta.

Prognoza

Prognoza zavisi od uzroka koji je doveo do periferne paralize facijalisa, od pravilnosti i pravovremenosti liječenja.

Kod pravilnog i pravovremenog liječenja prognoza je slijedeća:

 • Kod Bell-ove paralize prognoza je odlična.
 • Kod otogene paralize prognoza je odlična,
 • Kod traumatskih paraliza prognoza zavisi od toga kada se javila paraliza.
 • Kod neposrednih paraliza prognoza je dosta dobra, a kod kasni­jih paraliza prognoza je vrlo dobra.
 • Kod operativnih paraliza prognoza je često loša.
 • Kod paraliza izazvanih dijabetesom, meningitisom, luesom, prog­noza zavisi od uspeha liječenja opšteg obolenja.
 • Kod paraliza uzrokovanih malignim tumorom lica, uha i malig­nim ili benignim tumorom pontocerebelarnog ugla prognoza je loša.
 • Kod paraliza uzrokovanih povredama stabla i grana živaca ekstra-kranijalno na licu, prognoza je loša.
 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24604951
Trenutno aktivnih Gostiju: 47 
Home Medicina od A do Ž ORL PERIFERNE PARALIZE FACIJALISA, BELLOVA PARALIZA (Paralysis nervi facialis peripherica)