Vaš Doktor

KONGENITALNE ANOMALIJE UHA

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Urođene anomalije odnose se najčešće na spoljnje i srednje uho. Anomalije spoljnjeg i srednjeg uha često se komplikuju.

Dijagnoza

Anamneza

Anamnestički se dobija podatak da je anomalija urođena i da su smetnje ili samo estetske prirode ili i funkcionalne.

Klinička slika

Na ušnoj školjci može se vidjeti klempavost (otapostasis), veli­ka uška (macrotia), mala uška (microtia) ili nedostatak ušne školjke (anotia). Pored ovoga se javljaju privjesci, fistule i dr.

Na spoljnjem ušnom kanalu može biti stenoza ili potpuna atrezija kanala. Atrezija može da bude koštana ili membranozna. U šupljini srednjeg uha može biti smanjenje šupljine sa većom ili manjom deformacijom koščica. Rijetko se viđa i potpuna atrezija kavuma. Nekada u sasvim normalnom kavumu nalaze se mikromalformacije slušnih koščica.

Anomalije labirinta mogu da se odnose na njegov koštani ili membranozni dio.

Funkcionalno ispitivanje

Kod izolovane anomalije ušne školjke funkcija uha je normalna. Kod atrezije kanala i anomalije kavuma i slušnih koščica konstatuje se manja ili veća konduktivna nagluhost.

Kod anomalija unutrašnjeg uha konstatuje se veća ili manja perceptivna nagluhost, a sasvim izuzetno totalna gluhoća.

Rtg ispitivanje

Rtg snimanjem piramide i mastoidnoga nastavka kao i stratigrafskim i uveličanim snimcima ovih struktura moguće je otkriti prirodu, stepen i veličinu maiformacije.

Eksplorativno operativno ispitivanje

U slučajevima kada ni klinički, ni rtg nismo u moguć­nosti da postavimo dijagnozu, npr. kod mikromalformacija sluš­nih koščica, operativnim putem otvaramo kavum timpani i pod operacionim mikroskopom konstatujemo vrstu anomalije.

Dijagnoza se postavlja na ORL klinikama i ORL odjeljenjima.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • ORL pregled,
  • pregled sluha i pregled vestibularnog aparata,
  • rtg snimak piramide i mastoida, a u izvesnim slučajevima i
  • operativno eksplorisanje uha.

Prognoza

Kod samo estetskih nedostataka moguće je plastičnim zahvati­ma u izvjesnim slučajevima postići dobre rezultate.

Ako je potrebno popraviti funkciju sluha kod atrezija kanala i malformacija srednjeg uha, moguće je mikrohirurškom intervencijom postići zadovoljavajući efekt. Ovo naročito važi za obostrane atrezije sa malformacijama sred­njega uha. Bez hirurške intervencije ovakve osobe mogle bi ostati gluhonijeme.

Uspješnim hirurškim intervencijama moguće je popraviti sluh donekle i rehabilitovati govor. Naravno, uspjeh je utoliko veći, ukoliko se operiše mlađa osoba, što znači da ovakve intervencije treba vršiti u dječijem uzrastu.

Kod mikromalformacija na slušnim koščicama, moguće je hirur­škim intervencijama dovesti sluh na normalu.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24613713
Trenutno aktivnih Gostiju: 95 
Home Medicina od A do Ž ORL KONGENITALNE ANOMALIJE UHA