Vaš Doktor

FRAKTURE FRONTOETMOIDALNE REGIJE

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Danas, u saobraćajnim nesrećama, povrede frontoetmoidalne re­gije su česte i svakim danom sve češće. Povrede ove regije ako ss dobro ne dijagnosticiraju i dobro ne liječe mogu da budu fatalne po bolesnika.

Dijagnoza

Anamneza

Bolesnik se žali da je pretrpio traumu u predjelu nosa, čela, tj. gornjeg dijela lica i da je poslije toga imao tegobe koje zavise od veli­čine i obima povrede. Bolesnici mogu da se žale na gubljenje svijesti, retrogradnu amneziju, povraćanje, krvarenje iz nosa ili krvarenje iz ra­ne na čelu, oslabljen ili uništen vid sa jedne ili sa obje strane. Nekada su tegobe bolesnika minimalne i mogu da se odnose samo na krvne podlive u predjelu nosa ili čela.

Klinička slika

Klinička slika zavisi od veličina povrede.

Kod malih povreda može se naći edem i krvni podliv kože čela i nosa. Pored ovoga često se palpacijom osećaju krepitacije nosnih kostiju.

Kod teških povreda na čelu mogu se vidjeti od lakših lacero kontuzionih rana, do teških koštanih preloma, koji mogu da budu samo na spoljašnjim zidovima, a isto tako i na unutrašnjim. U najtežim slučaje­vima inspekcijom rane otkrivamo ogoljenu ili povrijeđenu duru, kontuzovanu ili povrijeđenu moždanu masu. Važan klinički znak je curenje likvora iz nosa ili rane na čelu. Povreda može da zahvati oko, o čemu mo­ra da se izjasni oftalmolog.

Rtg ispitivanje

Snimak paranazalnih sinusa, profila lobanje i baze lobanje pokazaće da li ima koštanih fraktura, a ako ih ima da li su sa dislokaci­jama i kolike su te dislokacije.

U nejasnim slučajevima potrebno je operativno otvoriti paranazalne šupljine da bi se utvrdilo da li ima frakture na unutrašnjim zidovima paranazalnih sinusa.

Dijagnoza se postavlja u ORL klinikama i ORL odjeljenjima u saradnji sa neurohirurzima i oftal­molozima.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • ORL,
  • oftalmološki i
  • neurohirurški pregled,
  • snimak paranazalnih sinusa, baze i profila lobanje.
  • Sasvim izuzetno potrebno je i eksplorativno otvaranje paranazalnih sinusa.

Prognoza

Ukoliko se dijagnoza eventualnih preloma konstatuje na vrijeme i obavi pravilno liječenje, život bolesnika nije u opasnosti. Od ovoga se izuzimaju obimne i teške povrede od kojih bolesnik umire nepo­sredno ili vrlo brzo poslije povrede.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24615257
Trenutno aktivnih Gostiju: 47 
Home Medicina od A do Ž ORL FRAKTURE FRONTOETMOIDALNE REGIJE