TONSILLITIS CHRONICA (Hronične upale krajnika)

Ispis

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Hronični tonzilitis nastaje kad uslijed ponovljenih akutnih infek­cija tonzilarno tkivo propada, zamjenjuje se ožiljnim u kome se nalaze manja ili veća gnojna žarišta. U ovim slučajevima nestaje korisna ulo­ga tonzila i one postaju izvor opšte i lokalne infekcije organizma.

Dijagnoza

Anamneza

Bolesnici se žale na česte angine, pojavu peritonzilarnih apscesa, otoke limfnih žlijezda vrata, zadah iz usta, imaju stalno manje ili veće izražene tegobe u ždrijelu. Bolesnici sa hroničnim tonzilitisima mogu da imaju poremećaje i obolenja udaljenih organa: srca, bubre­ga, zglobova, itd.

Klinička slika

Lokalnim pregledom na tonzilima mogu se konstatovati pove­ćane ili nejednako povećane tonzile, atrofične, izbrazdane i kriptične tonzile kod kojih se na ekspresiju cijedi gnoj. Prednji nepčani lukovi mogu da budu hiperemični, a zadnji natečeni.

Laboratorijski pregledi

Potreban je pregled krvi i mokraće, koji mogu da otkriju kom­plikaciju obolenja. Često se uzima bris sa tonzila na bakteriološki pregled da bi se otkrio uzročnik.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantama uz saradnju laboratorija.

Prognoza

Neliječena bolest evoluira i vremenom dovodi do lokalnih kom­plikacija (faringitisa, laringitisa, bronhitisa, rinitisa, otitisa, itd.) i obolenja udaljenih organa (srca, bubrega, zglobova, itd.). Poslije operacije tegobe nestaju i komplikacije su onemogućene.