Vaš Doktor

TUMORI PAROTIDNE ŽLIJEZDE

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Pljuvačne žlijezde dijele se na male i velike. Malih ima bezbroj, i one su rasute po sluznici ušne duplje, a velikih ima tri para: parotidne, podvilične i podjezične. U ovim žlijezdama može da bude sjedište mno­gim benignim i malignim tumorima. Od benignih tumora naročito izdva­jamo mješovite tumore koji su po građi benigni, a po evoluciji i klinič­kom toku često maligni. Najčešća lokalizacija tumora je u parotitlnoj žlezdi.

Dijagnoza

Anamneza

Zavisno od lokalizacije i prirode tumora bolesnici će imati raz­ličite tegobe. Kod benignih tumora rast će biti spor, a kod malignih brži. Siguran znak malignog tumora ili maligne alteracije mješovitog tumora parotidne žlezde je paraliza facijalisa. Bolesnici najčešće se žale na estetski loš izgled.

Klinička slika

U predjelu parotidne žlezde vidjeće se i pipaće se veći ili manji tumor. Benigni tumori su ograničeni i pokretni, a maligni neograničeni i srasli za podlogu i okolinu.

Laboratorijska ispitivanja

Patohistološka analiza pokazuje o kojoj se vrsti tumora radi.

Rtg ispitivanje

Snimak mandibule i baze lobanje kod malignih tumora parotidne žlezde otkriva njihovu eventualnu proširenost u tom pravcu.

Dijagnoza se postavlja u ORL klinikama i odjeljenjima, i klinikama i odjeljenjima za maksilofacijalnu hirurgiju.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • lokalni ORL pregled,
  • asijalografija,
  • patohistološka dijagnoza isječka i
  • rtg snimci lobanje.

Prognoza

Benigni tumori imaju sporu evoluciju i oni se hirurški odstra­njuju sa potpunim uspehom. Maligni tumori ukoliko se ranije dijagno­sticiraju imaće bolju prognobzu za izliječenje. Pri hirurškim intervenci­jama kod malignih tumora često je potrebno žrtvovati facijalis, ili ako je pre operacije došlo do paralize živca, ona se ne može popraviti.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24616351
Trenutno aktivnih Gostiju: 60 
Home Medicina od A do Ž ORL TUMORI PAROTIDNE ŽLIJEZDE