HRONIČNE UPALE SLUZNICE LARINKSA (Laryngitis chronica hypertrophica, Laryngitis chronica atrophica sicca)

Ispis

• Uvod • Vrste obolenja• Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Ukoliko se akutni laringitis ponavlja, ukoliko dugo ne prolazi, ukoliko postoje egzogeni i endogeni uslovi, dolazi do razvoja hroničnog laringitisa.

Vrste obolenja

Zavisno od lokalnog nalaza sve hronične laringitise dijelimo na:

Kod ove vrste upale glasnice su natečene, sluznica je natečena i hrapava. Može doći do razvoja čvorića na glasnicama. Katkada dolazi do pojave ma­njih ili većih polipa, do stvaranja granuloma i pahidermije. Ova obolenje ubraja se u prekancerozna stanja.

Sluznica larinksa u ovom slučaju je tanka, suha, neki put prekrivena sekretom ili sasušenom sluzi.

Dijagnoza

Anamneza

Bolesnici se žale na dugotrajnu promuklost i vrlo često navode faktore koji su važni za nastajanje obolenja.

Klinička slika

Lokalnim pregledom larinksa možemo da otkrijemo naprijed opi­sane slike.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulantama.

Minimum za dijagnozu

Prognoza

Ukoliko se uklone uzroci koji su doveli do hroničnoga laringitisa, najčešće se može sa uspjehom liječiti. Ako se bolest ne lijeći, a naročito ako uzroci koji su do njega doveli i dalje ostanu, pojedine forme laringitisa mogu vremenom da prerastu u maligna obolenja larinksa.