Vaš Doktor

DYSPHONIA PHUNCTIONALIS (Funkcionalna obolenja glasa)

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Teško je odrediti granicu između funkcionalnih i organskih obolenja koja dovode do poremećaja glasa. Klasična definicija ovih po­remećaja glasa bila bi poremećaj funkcije glasa bez vidljivih promjena na efektom glasa - larinksu. Međutim dešava se da manja organska obolenja efektora dovode do težih funkcijskih smetnji i obrnuto. Na glas ima uticaj čitav organizam: centralni nervni sistem, endokrini i vegetativni sistem, stanje respiracijskih puteva i pluća, stanje efek­tora glasa, itd.

Funkcijska oštećenja glasa bila bi:

  • Oštećenja govornog glasa kod profesionalnih oštećenja (pripovjedači, glumci, spikeri,  komandno osoblje itd.).
  • Oštećenja pjevnog glasa kod pjevača.

Kod ove grupe oštećenje može da nastane od hiper i hipofunkcije fonacijskog aparata (neadekvatna upotreba), oštećenja sluha, endokrinih oštećenja, posljedica operacija gdje nema vidljivih anatomskih promjena, ali gdje dolazi do poremećaja sklada rezonantnih šupljina. Starenje organizma često dovodi do funkcijskih poremećaja glasa.

Govorni od pjevnog glasa se razlikuje po intenzitetu i po opse­gu organa koji učestvuju u formiranju glasa.

Dijagnoza

Anamneza

Najčešće se bolesnici žale na brzo zamaranje pri upotrebi gla­sa a kod pjevanja na smetnje u smanjenju opsega registra. Kasnije ovi bolesnici se žale na promuklost.

Klinička slika

Pregled larinksa može da otkrije normalan nalaz u larinksu, laku hiperemiju sluznice, laganu internus parezu ili, pak, može da se nađe pojava trougla u zadnjoj komisuri.

Stroboskopskim pregledom larinksa se vidi suženje amplitude, oslabljeni tonus vokalnih mišića i ponekad neravnomjerne odnosno neistovremene vibracije glasnica.

Rtg kinematografija

Ova metoda pregleda može da pokaže razliku u pokretljivosti dviju polovina larinksa.

Spektografska analiza glasa

Ovim ispitivanjem mogu se otkriti deformiteti u proizvođenju glasa.

Potrebno je ispitivanje kod neurologa, endokrinologa, stoma­tologa i psihologa.

Dijagnoza se postavlja u ORL i fonijatrijskim ambulantama.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • ORL pregled,
  • stroboskopski pregled,
  • slušanje glasa u punoj vokalnoj aktivnosti da bi se mogao odrediti eventualni funkcijski poremećaj.

Potrebni su i konsultativni pregledi već gore napomenutih specijalista.

Prognoza

Ukoliko se na vrijeme otkrije obolenje i ukoliko se otklone uz­roci koji su do obolenja doveli, bolest se sa uspjehom lijeći.

Ako se na vrijeme ne lijeći i bolest ne izliječi, ona postaje če­sto hronična i dovodi do vidljivih organskih promjena na larinksu (čvorići na glasnicama, kontaktni ulkusi glasnica, polipi glasnica, hronični laringitisi, itd.).

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24612221
Trenutno aktivnih Gostiju: 48 
Home Medicina od A do Ž ORL DYSPHONIA PHUNCTIONALIS (Funkcionalna obolenja glasa)