Vaš Doktor

CORROSIO PHARYNGIS, OESOPHAGI ET LARYNGIS (Korozivne povrede aero-digestivnih puteva)

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Korozivne povrede u nas do skora bile su vrlo česte. Danas su te povrede znatno rijeđe. Povrijeđivanje najčešće je kamenom sodom i koncentrovanom sirćetnom kiselinom. Povrede mogu da budu zadesne (većinom kod djece i muškaraca), samoubilačke (većinom kod žena) i sasvim izuzetno ubilačke, lako neki autori nalaze da nema raz­like u težini povrede kod povrijeđivanja bazama i kiselinama, kod povrede bazama nalaze se po pravilu teža oštećenja. Pored smrt­nosti, koja kod ovog obolenja nije tako česta, boiest je opasna naro­čito i zbog stenoza jednjaka.

Dijagnoza

Anamneza

Bolesnici ukoliko su odrasli daju najčešće podatak da su slu­čajno ili namjerno popili rastvor kamene sode ili koncentrovane sirćetne kiseline. Poslije uzimanja kaustikuma oni su povraćali, a u povraćanom sadržaju često je bilo i krvi. Poslije povrede osjećali su jake bolove u grudima i stomaku. Često povrijeđeni upadaju u stanje šoka. Ne mogu ništa da gutaju i sve povrate.

Kod dece ove podatke daju roditelji ili okolina. U nekim izuzet­nim slučajevima roditelji ili okolina djedeta ne znaju ili ne žele da da­ju podatak o uzimanju kaustičnog sredstva

Klinička slika

Bolesnici su blijedi, sa ubrzanim pulsem, često i mnogo povra­ćaju, a najčešće su u stanju šoka. Vide se opekotine u ustima, ždrijelu, po koži lica i grudi (uslijed povraćanja).

Promjene mogu biti samo u jednjaku, što znači da može biti promjena u jednjaku bez ikakvih promjena u ustima i ždrijelu.

Ezofagoskopskim pregledom konstatuje se veličina i opseg promjena.

Ukoliko je došlo do povreda u larinksu, zavisno od stepena akutne stenoze, bolesnik će imati manje ili veće teškoće sa disanjem, koje idu od lakog inspiratornog stridora do teške cijanoze i asfiksije.

Rtg ispitivanje

Pasaža jednjaka, kad bolesnik uzima tečnu i gustu barijumsku kašu ako ne povraća, pokazuje     najčešće minimalne promjene u jednjaku.

Laboratorijska ispitivanja

Ispitivanje krvi, a naročito funkcije bubrega je vrlo važno kod povreda kiselinama, jer kiseline pored korozivnog efekta dovode i do teških intoksikacija koje se naročito ogledaju u oštećenju bubrega.

Dijagnoza se postavlja u ORL klinikama i ORL odeljenjima. Dijagnoza se može postaviti samo putem ezofagoskopa, jer na osnovu promjena u ustima i ždrijelu, nikad ne možemo da procjenimo stanje jednjaka.

Minimum za dijagnozu

  • anamneza,
  • ORL pregled,
  • internistički pregled,
  • pregled krvi i mokraće i
  • ezofagoskopski pregled.

Prognoza

Bolest može da ima različiti razvojni tok:

  • Može doći do vrlo brze smrti uslijed šoka ili teškog iskrvarenja.
  • Smrt može da nastane prvih dana uslijed infekcije medijasiinuma ili trbušne šupljine, ili pak od iskrvarenja iz većeg krvnog suda.
  • Smrt može da nastane od ugušenja (ako se hitno ne interveniše traheotomijom).

Najčešća komplikacija je stenoza ili atrezija jednjaka koja zahtijeva dugotrajno liječenje. Zbog ove komplikacije smrt može da na­stane uslijed: zaglavljivanja stranog tela, perforacije jednjaka pri buži-ranju ili vađenju stranog tela, od interkurentne bolesti zbog pothranje­nosti organizma i na kraju od maligne alteracije benigne stenoze jed­njaka u kasnijim  godinama.

Kod lakših i srednje teških povreda, poslije kraćeg ili dužeg le-čenja, može funkcija jednjaka da se vrati na normalu. U ovim sluča­jevima liječenje je konzervativno, a u težim slučajevima gdje ono ne uspe liječenje je hirurško.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24616407
Trenutno aktivnih Gostiju: 331 
Home Medicina od A do Ž ORL CORROSIO PHARYNGIS, OESOPHAGI ET LARYNGIS (Korozivne povrede aero-digestivnih puteva)