CORPUS ALIENUM OESOPHAGI (Strana tijela u jednjaku)

Ispis

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Dijagnoza

Anamneza

Bolesnik se najčešće žali da mu se zaglavilo strano tijelo u jed­njaku, da poslije toga ne može da guta, da osjeća bol u grudima ili da osjeća prisustvo stranog tijela u jednjaku. On je najčešće zbog ovih te­goba uplašen.

Klinička  slika

Strano tijelo se otkriva pri ezofagoskopiji. Opšte stanje bolesni­ka, ako nije došlo do komplikacije nije poremećeno.

Rendgensko ispitivanje

Snimak ili otkrije strano tijelo, ako ga je moguće rendgenski ot­kriti ili pokazuje okluziju  jednjaka.

Dijagnoza se postavija u ORL klinikama i ORL odeljenjima gdje  postoje uređaji  za ezofagoskopiju

Minimum za dijagnozu

Prognoza

Ako se strano tijelo otkrije na vrijeme (a to je najčešće) ono se sa uspjehom ekstrahira. Poslije ekstrakcije bolesnik se dobro oseća.

Ako je strano tijelo perforiralo jednjak, ili je do ovoga došlo pri ekstrakciji, doći će do pojave medijastinita koji je vrlo opasno obolenje.