Vaš Doktor

TEŠKOĆE UČENJA

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Simptomi • Dijagnoza i liječenje

 

Uvod

Teškoće učenja su poremećaj stjecanja, zadržavanja ili korištenja vještina i informacija uslijed nedovoljne pažnje, pamćenja ili prosuđivanja što narušava uspješnost edukacije.

 

Postoje različiti tipovi teškoća učenja, sa različitim uzrocima. Smatra se da je osnova svih poremećaja određena nenormalnost moždane funkcije. Procjena je da 3% - 15% djece u SAD-u ima teškoće učenja pa je potrebno primijeniti neki od oblika posebne edukacije.

Dječaci 5 puta češće imaju ove teškoće u odnosu na djevojčice.

 

Simptomi

Malo dijete sa teškoćama učenja često ima poteškoće koordinacije vida sa pokretima i nespretno je u fizičkim radnjama kao što su rezanje, bojanje, zakapčanje, vezanje cipela i trčanje.

 

Dijete može imati problema sa percepcijom vida ili sluha, npr. prepoznavanje određenog uzorka ili razlikovanje zvukova ili probleme sa pamćenjem, govorom, razmišljanjem i slušanjem. Neka djeca imaju poteškoće čitanja, neka pisanja ili računanja. Većina poremećaja učenja je složena, sa smanjenom sposobnosti na više nivoe.

 

Dijete može sporo pamtiti nazive boja ili slova, imena poznatih predmeta, može biti slabo u učenju brojanja i imati slabu sposobnost učenja. Savladavanje čitanja i pisanja je usporeno. Drugi simptomi su kratka pažnja, isprekidani govor i kratkotrajna memorija. Dijete može imati poteškoće u crtanju i precrtavanju, aktivnostima koje zahtijevaju finu motornu koordinaciju.

 

Djeca sa teškoćama učenja mogu imati i probleme komunikacije i kontrole impulsa, te poteškoća u disciplini. Lako im je odvratiti pažnju, mogu biti hiperaktivni, povučeni, sramežljivi ili agresivni.

 

Dijagnoza i liječenje

Doktor prvenstveno pregledava dijete na okolnost mogućih organskih poremećaja. Dijete potom rješava niz testova inteligencije, uključujući čitanje, pisanje i računanje. Psihološka testiranja su konačni korak u procjeni i postavljanju dijagnoze.

 

U liječenju se primjenjuju neke mjere nedokazane djelotvornosti, npr. eliminiranje aditiva u hrani, uzimanje velikih doza vitamina i mjerenje nivoa elemenata u tragovima u dječjem serumu. Nijedan lijek nije pokazao poboljšanje u stepenu dosegnute edukacije, nivou inteligencije i općoj sposobnosti učenja. Ipak neki lijekovi, kao metilfenidat poboljšavaju nivo pažnje i koncentracije, što poboljšava mogućnost učenja. Najdelotvornija mjera je edukacija djeteta prilagođena njegovim potrebama i zahtjevima.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24613658
Trenutno aktivnih Gostiju: 48 
Home Medicina od A do Ž Pedijatrija TEŠKOĆE UČENJA