MANIJA I MANIČNO-DEPRESIVNI POREMEĆAJ KOD DJECE

Ispis

Manija je poremećaj raspoloženja u kojem je dijete previše uzbuđeno, aktivno, misli i priča jako brzo. Manje izraženi oblik manije zove se hipomanija. U manično-depresivnim poremećajima trenuci manije i hipomanije se isprepleću sa trenucima depresije.

 

Manija i hipomanija rijetke su u djece. Manično-depresivni poremećaj rijetko se javlja u pubertetu i nepoznat je u ranom djetinjstvu. Neka djeca imaju izražene promjene raspoloženja ali to nije manično-depresivni poremećaj.

 

Simptomi i dijagnoza manično- depresivnog poremećaja u djece i adolescenata slični su kao u odraslih. Međutim, liječenje je teško i sastoji se od kombinacije lijekova koji stabiliziranju raspoloženje, kao što su litij, karbamazepin i valproična kiselina. Djecu i adolescente sa manično-depresivnim poremećajem treba liječiti dječji psihijatar.