EMPHYSEMA PULMONUM (Plućni emfizem)

Ispis

• Uvod • Vrste • Dijagnoza

Uvod
Emfizem pluća je patološko stanje pluća koje se karakteriše uvećanjem preko normalne veličine disajnih prostora distalno od terminalnih bronhiola uslijed destrukcije njihovih zidova.

Vrste:

prenaduvanosti pluća gdje ne dominira destrukcija nego distenzija zidova alveola.

Emphvsema pulmonum chronicum (Hronični plućni emfizem) je konačno, definitivno, ireverzibilno stanje prenaduvenosti pluća gdje dominira dekstrukcija zidova alveola.

Primarni hronični plućni emfizem, promjene su izraz primarne, kongenitalne insuficijentnosti plućnog parenhima,

Sekundarni hronični plućni emfizem, promjene su sekundarno nastale kao posljedica hroničnog bronhitisa, bronhijalne astme, plućnćih infekcija pneumokonioza, tuberkuloze, sarkoidoze itd.

Difuzni paracikatriksalni, perilezioni, sklero-atrofični plućni emfizem - distenzija većih dijelova parenhima oko ožiljnih procesa; grupe proširenih alveola okružuju vezivna ostrvca; difuzni ožiljci čine ovaj emfizem difuznim, iako je u suštini  lokalan; nije homogen.

Lobularni emfizem, distenzija vazdušnih prostora sa destrukcijom alveolarnih zidova   unutar lobulusa:

Centri lobularni (bronhiolarni) - lezije zahvataju elemente u centru lobulusa: respiratorne bronhiole i njihove alveole, respektujući alveole na periferiji lobulusa;

Penlobularni, panacinozni, vezikularni - distenzija dosta homogeno zahvata sve elemente   lobulusa.

Neklasificirani emfizem - ekstenzivne destrukcije su takve da je nemoguće raspoznati inicijalnu topografiju lezije u lobulusu.

lokalni - promjene zahvataju usku teritoriju pluća,

unilateralni - promjene su samo na jednoj strani pluća,

promjene, homogene ili nehomogene, zahvataiu plućna krila, difuzno, manje ili više,  podjednako.

nealveolarni, intersticijalni — vazduh iz alveola prodro u in-tersticijalno   tkivo   u   peribronhijamim   prostorima,

Alveolarni — zbog prenaduvanosti, alveole su više ili manje uniformno   proširene.

Neopstruktivni
senilni,
kompenzatorni,
bulozni.

Opstruktivni
hronični plućni opstruktivni emfizem,
akutni plućni bulozni emfizem.

Senilni emfizem
To je atrofična neopstruktivna disten-zija pluća koja nije posljedica gubitka elastičnosti plućnog tkiva nego degenerativnih promjena kičme, toraksa; funkcija dijafragme, mišića grudnog koša i abdomena kao ni funkcija pluća nisu oštećene; funkcija nije umanjena sem faktora starenja i ona je u skladu sa funkcio-nim  potrebama.

Kompenzatorni  emfizem
to je neopstruktivna  distenzija segmenta pluća, cijelog režnja ili cijelog plućnog tkiva: to je intratora-kalno prilagođavanje praznini; može se povući  kada se ukloni  uzrok.

Hronični bulozni emfizem
stanjenje zidova bronhiola i njihovo proširenje koje zahvata i odgovarajuće alveole.

Kod neopstruktivnog emfizema razlike pritiska u alveolama i u traheji je mala, razlika pritiska u alveolama i u intrapleuralnom prostoru je naprotiv povećana jer je intrapleuralni negativni pritisak za duže vrijeme jače negativan, što dovodi do širenja pluća.

Hronični opstruktivni emfizem (esencijalni, supstancijalni, alveolarni, vezikularni, ireverzibilni, ekspiratorni)
ireverzibilna parcijalna opstrukcija bronhiola otežava epskiratornu eliminaciju gasa, zadržavanje gasa u alveolama i širenje alveola, trajno, ireverzibilno, mnogostruko   remeti   plućnu   funkciju.

Akutni bulozni emfizem
to je fulinantni emfizem pluća sa jako proširenim alveolama uslijed ekstremnih inspiratornih i ekspiratornih napora i bronhalrne opstrukcije.

Dijagnoza

Dijafragma spuštena; slabo pokretna (2-3 cm); katkad se kre će paradoksalno; hilusne sjenke gušće, veće; pulzacija hilusa; u in-spirijumu hilusi mogu da se kreću nadole; plućni krvni sudovi prošireni; conus pulmonalis; prominencija aortnog dugmeta; srce malo, suženo i pritešnjeno između plućnih krila; periferna vaskulama šara zbrisana; retrosternalni i retrokardijalni prostori prošireni; rasvetljena pri snažnoj ekspiraciji, kašlju.

Za dijagnostiku značajnost simptoma, znakova i parametara po redoslijedu:

Funkcionalnalne karakteristike
Emfizem je patološko stanje koje može da naruši plućnu funkciju u svakom njenom dijelu, u različitom stepenu, od vrlo lakog pa do najteže, dovodeći i do sloma plućne funkcije. Svaka vrsta emfizema ne utiče podjednako na funkcionalnalni integritet - senilni emfizem praktički ne remeti funkciju dok opstruktivni alveolarni emfizem može da je naruši do kranjnjeg  stepena.

U vezi s gornjim, emfizem je patološko stanje u mjeri u kojoj narušava plućnu funkciju.

Tamo gdje utiče na plućnu funkciju, uticaj se ispoljava i na ventilaciju i na difuziju i na plućni krvotok.

Osnovne karakteristike su: povećanje rezidualnog volumena, deficit epskiratornog vremena i pomjeranje respiratornog nivoa u miru ka inspiraciji.

Difuzija
Difuzioni   kapacitet   pluća   smanjen.

Plućni   krvotok
Odnos: ventilacija (perfuzija nenormalna).

Stanje acidobazne ravnoteže krvi može biti izmijenjeno može postojati   hipoksija,  hiperkapnija,   acidoza.

U krvi može postojati: policitemija, hipervolemija, hiperviskoznost.

Emfizem, remeteći plućnu funkciju, utiče na funkcionalno stanje organizma u cjelini remeteći i metaboličke i klinetičke funkcije cijelog organizma.

Prognoza
Hronični plućni emfizem je po pravilu definitivno, ireparabilno stanje. Raspoloživa današnja sredstva ne obećavaju anatomsku restituciju.

Tamo gdje je izazvao funkcionalnalne poremećaje, moguće je u granicama detOvati u smislu korekcije poremećaja. Korekcija pomoću danas raspoloživih sredstava ne može biti integralna.