Vaš Doktor

BYSSINOSIS (Bisinoza)

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Patofiziologija

Uvod
Bisinoza (farmerska pluća) je hronično oboljeneje pluća izazvano udisanjem prašine pamuka. Do ovog obolenja dolazi kod osoba koje rade sa pamukom pripremajući i prečišćavajući ga za predenje i tkanje.

Sama priroda bisinoze još je nedovoljno poznata a vjeruje se da se radi o alergijskom stanju uslijed netolerancije prema kontaktu sa prašinom pamuka.

Dijagnoza
Ovo stanje se karakteriše pojavom težine, stezanja u grudima i poteškoća sa disanjem pri izlaganju prašini i to poslije određene pauze Najčešće pod slikom lakše groznice u početnom stadiju bolesti postoji i pojava kašlja i stezanja u grudima, što sve traje 1-3 dana, da bi potom sve te tegobe iščezle.

Poslije nedeljnog odmora, najčešće ponedeljkom, navedene pojave se ponova javljaju. U daljem stadiju ove tegobe se produžuju i na ostale dane u toku nedelje, tako da postaju kontunirane.

Ako se i u ovom stadiju oboljeli ukloni sa mjesta ekspozicije može doći do potpune restitucije. Kasnije kada se OBOLENJE iskomplikuje hroničnim lezijama na disajnim putevima, emfizemom i opterećenjem desnog srca stanje postaje ireverzibilno.

Radiološki u početku se ne zapažaju nikakve karakteristične promjene dok u poznom stadiju dolazi do slike sa difuznom fibrozom i sa perilezionim emfizemom.

Patofiziologija
Bitna pojava kod bisinoze jeste pojava bronhospazma. Uslijed ovoga dolazi do smanjenja ventilacionog kapaciteta, do pojave povećanja otpora u disajnim putevama i do nejednake distribucije vazduha u alveolama. U početnom stadiju su i povećanja otpora u disajnim putevima i povećanje rezidualnog volumena kao i smanjenje ventilacionog kapaciteta prolaznog karaktera. Po prestanku ekspozicije funkcionalno stanje se restituiše, kasnije međutim, ove pojave postaju permanentne.
 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24613891
Trenutno aktivnih Gostiju: 52 
Home Medicina od A do Ž Pulmologija BYSSINOSIS (Bisinoza)