Vaš Doktor

NEPHROLYTHIASIS (Bubrežni kamenac)

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza • Radna sposobnost

Uvod:

Nefrolitijaza je stvaranje konkremenata u bubrežnim karlicama ili čašicama. Ovi konkrementi nazivaju se kamenjem, kamencem, pjeskom.

Vrste  obolenja

Obolenje je hroničnog toka.

Patogenetski aspekt:

Stvaranje kamena favoriziraju: hiperkalciurija, alkalna reakcija mokraće, oligurija, stvaranje jezgra kristalizacije - od soli, od proteinskog i polisaharidnog spoja nazvanog uromukoida.

Patogeneza kalcijumovog, fosfatnog ili oksalatnog kamijenja još nije objašnjena.

Kamenje od mokraćne kiseline često je udruženo sa gihtom, što ukazuje na isti etiološki faktor. Nekad se prvo javlja giht, nekad prethodi bubrežna kalkuloza.

Uticaj starosnog doba: većina je iznad srednjeg doba, više od polovine prve znake bolesti imaju između 31-50 godina.

Muški spol oboljeva mnogo češće, naročito od uratnog kamijenja. Naslijeđe ima značajnu ulogu u pojavi uratnog kamijenja.

Nije izražena samo sklonost za stvaranje bubrežnog kamijenja, već i kamijenja istog hemijskog   sastava.

Veća učestalost bubrežnog kamijenja je u radnika koji rade teške poslove u sjedećem ili stojećem položaju i koii su izloženi vremenskim nepogodama (uticaj ortostatske proteinurije).

Ishrana namirnicama siromašnim vitaminom »A«, hrana siromašna u mlijeku i mesu imaju etiološkog značaja.

Kamenje mokraćne bešike je često u djece u nekim našim pokrajinama (Dalmacija, Sandžak).

Svuda je se povećao broj bolesnika sa uratnim kamenjem bubrega. Ono se javlja u ekonomski jačim slojevima, sa ishranom bogatijom u purinima. Kamenje bešike je češće u siromašnim slojevima sa pretežno vegetarijanskom ishranom.

Hidronefroza, u kojoj nije nastupilo veće oštećenje bubrežnog parenhima, ima pogodne uslove za stvaranje kamijenja. Duže ostajanje mokraće u bubrežnoj karlici omogućava taloženje soli i stvaranje kamijenja.

Infekcija stvara pogodne uslove za taloženje soli mijenjanjem hemijske reakcije mokraće; izvjesne bakterije svojim encimima razlažu ureu u amonijak i ugljen dioksid. Reakcije mokraće onda naginju ka alkalnoj, čime se smanjuje rastvorljivost fosfata. Sem toga, amonijak sa vezuje u amonijum karbonat, koji se jedini sa fosfatima i solima magnezijuma, stvarajući nerastvoran amonijum-magnezijum-fosfat   (struvit).

U slučajevima pijelitisa smanjuje se diureza, a nastaje i prepreka za oticanje mokraće dinamičkog i upalnog porijekla zbog atonije uretera.

U slučajevima dugotrajne imobilizacije - nervne bolesti, preloma kostiju, tuberkuloze zglobova i kostiju, nastaje pojačana kalciurija i povećana sklonost za stvaranje  kamijenja.

U bolestima praćenim povećanim stvaranjem mokraćne kiseline, često se stvara uratno kamenje: leukemije, policitemije, limfomi, naročito u toku liječenja kada se razara veliki broj čelijskih jedara nukleoproteina.

Topografski aspekt

Prema ležištu razlikujemo kamenje bubrežnog parenhima, bubrežne karlice, uretera i bešike.

Parenhimsko kamenje nalozi se u čašicama, pijelogenim cistama, u proširenim zjapovima tubula, najzad u papilama.

Anatomski aspekt:

Kamen u mokraćnim kanalima može da vrši mehanički nadražaj, da zaustavi izlučivanje mokraće sa te strane potpuno ili dijelom. U posljednjem slučaju razviće se proširenje bubrežne karlice i čašica - hidronefroza. Ukoliko jedan kamen potpuno zapuši mokraćni kanal nastupiće atrofija bubrega. Uporedo sa atrofijom bubrega raste perirenalno i perihilarno masno i fibrozno tkivo. Hiperplastično indurirana masna kapsula je karakterističan nalaz u slučajevima bubrežnog kamijenja.

Nepotpuna opstrukcija kanala ima za poslijedicu hidronefrozu. Ako se to desi odraslim osobama tada je povećan pritisak prouzrokovaće atrofiju organa. Međutim, u mladim osobama povećan pritisak djelovaće i kao nadražaj na rašćenje organa, a ne samo rastezanje uslijed pritiska. Rezultat će biti velika bubrežna karlica, sa kapacitetom i to 1 litra, ali i sa dovoljno očuvanog parenhima.

Ima slučajeva da i potpuno zapušenje kanala ne prouzrokuje sušenje bubrega, već »zimski san« bubrega, koji poslije uklanjanja prepreke biva prekinut i bubreg ponovo sposoban za sekreciju.

Malo aseptično kamenje sa glatkom površinom obično neće prouzrokovati veće reakcije sluzokože bubrežne karlice. Međutim, kamenje sa rapavom površinom, ili veće kamenje prouzrokovaće otok i hiperemiju sluzokože, stvaranje infiltrata iz limfocita i plazma ćelija. Mogu se stvarati erozije i nekroze. Ovakve ulceracije su češće u ureterima nego u karlicama. One mogu i da provale zid uretera, ili da prouzrokuju strikture. U zapaljenjskoj reakciji biva zahvaćeno i periureteralno tkivo i okolno masno tkivo, tako da se najzad stvara fibroziranje zida uretera sa skleroziranjem periureteralnog tkiva.

Najzad, kamen može da prouzrokuje infekciju. Kad se pridruži infekcija nastaje pijelonefritis, pionefroza, perinefritična flegmona. Česta poslijedica staze i infekcije je ascendentni intersticijelni nefritis.

Zavisno od težine infekcije, virulencije klica, od uslova za oticanje mokraće, mogu nastati sve forme, od pyelitis simplex, pa eksudativnih i piogenih oblika do ulceroznog pijelitisa. Sa svakom infekcijom bubrežne karlice nastaje i infekcija bubrežnog tkiva - pijelonefritis. Sluzokoža je otežana i mjestimice lišena pokrovnog čelijskog sloja i sa ulceracijama, pokrivena gnojavom naslagom. Vezivo sluzokože je prožeto leukocitima. Zbog povišenog pritiska u bubrežnoj kartici nastaje refluks gnojave mokraće u sabirne kanaliće.

Pijelonefritična ognjišta šire se u vidu pruga od srži ka kori bubrega, sa stvaranjem malih gnojnih ognjišta ispod kapsule. Uklanjanjem prepreke, kamena i oslobođenjem prolaza mokraći sve ove promjene u parenhimu bubrega i bubrežne karlice mogu da se povuku i da se izliječe.

U slučajevima hidronefroze sa kamenjem nastaje sekundarna pionefroza. Ona prelazi u hronićan stadij i ne može se izliječiti.

Ovi zapaljenjski procesi su sekundarni, prouzrokovani prisustvom kamijenja. Ima kamijenja sekundarne prirode, nastalog zbog zapaljenja ili koje je raslo zbog zapaljenja. Tako je npr. većina kamijenja iz apatita, apatit-struvit, kao i veliko koralsko kamenje. Zid bubrežnih karlica je zbog zapaljenja zadebljan i prožet vezivnim tkivom; sluzokoža je ožiljno zadebljana i sa gnojavo fibrinskim skramama pokrivena.

Bubrežni parenhim je prvo edematozan zbog zapaljenjske reakcije, a kasnije u pojedinim dijelovima nastaje iščezavanje parenhima. Proces je nejednak, u pojedinim dijelovima preovlađuje hidronefrotična atrofija dok u drugim pijelonefritičko ožiljno skvrčavanje. U donjim polovima nastaje stvaranje apscesa.

Primarna kalkulozna pionefroza prouzrokuje gnojno razmekšavanje čašica. Proces prodire u papile i modulu bubrega i iz ovog gnojavo nekrotizirajućeg nefritisa nastaju kaverne u parenhimu. Ureter je okružen masnim sklerotičnim tkivom (periureteritis fibroadiposa), a on sam pretvoren je u jednu ožiljnu cijev.

Kamenje u ureterima prouzrokuje njihovo proširenje. Analogno promjenarna u pijelonu i u ureterima može da nastane ureteritis follicularis (umnožavanje limfatičnog tkiva): ureteritis granularis, nastaje pretvaranjem prelaznog epitijela u cilindrični; ureteritis cystica (pyelitis) umnožavanje Brunn-ovih čelijskih gnijezda u stratum proprium.

Kamen uzuriranjem zida može prouzrokovati njegovu perforaciju praćenu stvaranjem perinefritičnog ili periureteralnog  apscesa.

U toku hronične infekcije može da se stvara nove slojeve na već postojećem kamenju. Na taj način nastaje kamen koralnog oblika koji poprima oblik bubrežne karlice.

Mehaničkim nadražajem kamenje prouzrokuje intersticijelni nefritis, sa periglomerulitisom i bujanjem vezivnog tkiva. U isto vrijeme masna kapsula biva zadebljana. Konačni rezultat je sklerotičan bubreg koji se ne može razlikovati od pijelonefritičnog sklerotičnog bubrega.

Starost bolesnika se najčešće kreće između 30-50 godina. Veća je učestalost kamijenja kod muškaraca.

Klinički aspekt

Obostrano kamenje se nalazi u manje od 15% bolesnika. Recidivno kamenje se češće javlja ne na istom, već na suprotnom bubregu. Recidivi se javljaju poslije operativnog uklanjanja kamijenja u toku prve 4 godine u 54%.

U kliničkom pogledu mogu da postoje bolovi, hematurija ili leukociturija, znaci infekcije.

Bolovi su prouzrokovani spoljnim uticajima - fizički napori, potresi tijela, dugo stajanje ili hodanje, istezanje i savijanje tijela, pad, skok i sl. Bolovi imaju karakteristično zračenje u mokraćnu bešiku i spolne organe, rijeđe u butine.

Bolovi su često praćeni pojavom makroskopske ili mikroskopske hematurije. Za vrijeme napada bubrežne kolike nastaju refleksnim putem poremećaji drugih organa: puls je mali, ubrzan; boja lica blijeda; bolesnik osjeća zimu, a znoji se mnogo; često povraća ili ima gađenje: meteorizam trbuha; oligurija često prati većinu kolika; može da nastupi i anurija - većinom je to obostrana mehanička prepreka, ili opstrukcija solitarnog bubrega.

Ukoliko je kamen niže u ureteru utoliko su češći pozivi za mokrenje pri čemu se eliminiše svega nekoliko mililitara mokraće.

Lokalizacija bola: kamen bubrežne karlice prouzrokuje bol u predijelu slabina; kamen uretera izaziva bolove prema trbuhu i pupku. Kamenje na donjem kraju uretera daje bolove u visini pupka sa zračenjem u slabine. Kolika odmah prestaje čim se oslobodi prolaz za mokraću (kamen se iz uretera vrati u bubrežnu karlicu, ili je ispao iz uretera u bešiku), a isto tako i abdominalne smetnje. Često, sa prestankom bolova se pojavi pojačana diureza. Katkad bolesnik poslije kolika izmokri kamen.

Često postoji infekcija - temperature septičnog tipa, sa drhtavicom, znojenjem na kraju napada, pojavom leukocita, pa čak i gnoja u mokraći.

U slučajevima dugotrajnog toka može da postoji bubrežna insuficijencija.

Rijetko, ali jedan od napada bubrežne kolike može da ide sa anurijom i da ugrozi život. Uzrok anurije je mehanička prepreka od kamena. Prepreka je na putu jednog bubrega, a anurija nastaje ako je drugi   isključen iz funkcije ranije.

Etiološki  aspekti:

•           Kamenje od kalcijumovih soli (fosfati ili oksalati) nastaje zbog prekomjernog izlučivanja kalcijuma putem mokraće (razna obolenja kostiju, hiperparatireodizam, osteoporoza, produženo lijećenje sa kortikoidima, dugotrajna imobilizacija, trovanje vitaminom D, uzimanje prekomjernih količina mlijeka, bikarbone sode za liječenje želudačno-crijevne grizlice).

•           Fosfatno kamenje (kiseli kalcijum fosfat - brimit; trikalcijum fosfat - apatit; hidroksiapatit; hidroksifosfat magnezijuma i kalcijuma, diamonijum i kalcijum fosfat; magnezijumfosfati; fosfat magnezijuma i amonijum heksahidrata, trifosfat kalcijuma, magnezijum i amonijum - nastaje u infekcijama sa ureolitičnim klicama. Ureolitične klice (najčešće su B. proteus, B. Staphylococcus, udružene infekcije sa Proteus i B. coli), razlažu ureu pri čemu se oslobađa amonijak koji alkaliziranjem mokraće precipitira fosfat amonijum-magnezijum-kalcijum koji je nerastvoren u alkalnoj sredini. Centar kamena je od oksalata, urata ili drugog sastava, a oko njega su stvoreni slojevi iz trifosfata koji je karakterističan za litogenu infekciju.

•           Oksalatno kamenje sastavljeno je od čistog kalcijuma dihidro i monohidrooksilata ili dihidrata udruženog sa fosfatima ili sa mokraćnom kiselinom. Etiologija je nejasna. Hiperoksialurija možda ima uticaja na nastajanje ovog kamijenja, ali je izvesno da hiperoksialurija koja se javlja u slučajevima šećernog dijabetesa, obolenja jetre, uzimanja hrane bogate u oksalatima nema etiološku ulogu za nastajanje oksalatnog kamijenja.

•           Mješovito kalcijumsko kamenje, oskalatno-uratno, oksalatno-fosfatno. Šta više jedan isti bolesnik može da ima npr. prvo kamen od kalcijumoksalata, a potom uratni kamen, ili da se okoprvobitno uratnog ili oksalatnog kamena kasnije taloži sloj fosfata pod uticajem infekcija.

Stvaranjem alkalne reakcije mokraće, oligurija, postojanje jezgra kristalizacije, jedra za stvaranje kamena, kalcifikovanje uromukoida, organskih spojeva proteina i polisaharida koji se kondenzuju u tubulima stvarajući koagulume različite veličine, koji mogu ispuniti čašice pa i pijelum smatra se da imaju značaja za nastajanje kalcijumovog, fosfatnog i ksalatnog kamijenja, ali se ne može uzeti da je patogeneza ovih kalkuloza dokazana.

Uratno kamenje često je udruženo sa gihtom. češće obole muška lica. Naslijeđe, konstitucija, etnička pripadnost imaju izvjesnog značaja. Nije ubjedljivo da postoji etiopatogenetska veza između hiperurikemije i hiperurikurije sa sklonošću za stvaranje uratnog kamijenja, sem u slučajevima leukoza, limfom, policitemija, liječenih radioterapijom ili citotoksičnim lekovima - kad može da se stvara uratno kamenje u bubrezima.

•           Cistinsko kamenje - stvara se ako mokraća sadrži cistin u velikim koncentracijama, više stotina miligrama za 24 časa umjesto normalnih 70-150 miligrama. U pitanju je poremećaj tubula urođen i porodičnog karaktera koji se ispoljava u nesposobnosti reapsorbovanja cistina, lizma, arginina i ornitina, dok se ostale aminokiseline reapsorbuju normalno.

Morfološki aspekt

•           Kamenje od kalcijum oksalata je tvrdo, malinastog izgleda ili krvgavo, ali i sa oštrim igličastim izdanicima, prljavo bijele ili sive boje; zbog primjese hemoglobina površina može biti braon do crne boje. Ne propušta rtg zrake. Ovo kamenje je vrlo tvrdo i teško. Može dostići veličinu kokošijeg jajeta.

•           Kamenje od urata je žuto, crveno ili mrke boje. Može da bude trošno ili čvrsto. Okruglog je ili jajastog oblika, sa glatkom površinom. Na presjeku se vide koncentrični slojevi. Veliko kamenje može da liči na korale i da ima hrapavu površinu. Ima i sitnog kao pjesak.

•           Cistinsko kamenje je rijetko, razne veličine, a može da bude i veliko kao golubije jaje. Meko je, može se noktom zaparati, lako se lomi, površina mu je glatka ili fino granulisana. Boju ima žućkastu, a stajanjem na vazduhu dobija zelenkastu boju. Na presjeku se može razaznati radijarna građa.

•           Fosfatno kamenje je nepravilnog oblika, ravne površine ili poprskano sa kristalnim zrncima, boje bijele ili sive. Lako se lomi i mrvi.

•           Kalcijum karbonatno kamenje (u kristalno-hemijskom pogledu ono je karbonat apatit, kompleks iz kalcijum karbonata i kalcijum fosfata) je većinom sitno.

•           Kamenje od amonijum urata. Kad je vlažno meko je kao tijesto. Osušeno ima tvrdoću zemlje i lako se kruni u prah. Boja je blijedo do tamno žuta, većinom je sitno i pojedinačno. Češće je u djece.

Po veličini kamenje je vrlo različito, od peska i griza do više stotina grama teško.
Brzina kojom se povećava kamenje različito je. Najsporije se povećava kamenje kalcijum oksalata, zatim od urata. Naprotiv, kamenje od apatiat i struvita povećava se brzo. Tako poslije operativnog vađenja recidivno kamenje se može pojaviti već poslije nekoliko nedelja.

U većine je solitarno kamenje (u 60%). U slučajevima multipnog kamijenja, može da ih bude i više stotina, čak i više od hiljadu.

Funkcionalni aspekt:

Bubrežni kamenac može da se javi u bubrezima koji su funkcionalno u normalnom stanju.

Stvaranjem prepreke za oticanje mokraće kamenje može prouzrokovati potpun prekid izlučivanja mokraće ili djelimičan prekid. Stepen oštećenja funkcije zavisi od toga koliko vremenski traje.

Pri kompletnoj opstrukciji definitivna oštećenja bubrega nastaju već poslije nekoliko dana do dve nedelje. Ukoliko je infekcija pridružena insuficijencija se uspostavlja bržim tempom.

Karakteristično je da nastale lezije nemaju evolutivan karakter: kad se ukloni prepreka, postojeće funkcionalno oštećenje može da se donekle popravi ili u najgorem slučaju da ostaje isto, ali se ne pogoršava.

Dijagnoza

Anamneza
U velikom broju slučajeva napadi jakih bolova (bubrežne kolike) su početni znak bolesti. Nastanu bez jasnog uzroka, a nekad se pojave poslije potresa tijela (vožnja, skok, pad). Bol je u slabinama, obično jednostrano, nekad bolesnik ne može tačno da odredi mjesto koje najviše boli. Bol zrači u anus, u spoljne genitalije, u butine. Nekad je zračenje atipično, tako da bolesnik ima difuzne trbušne bolove. Bolovi su vrlo jaki i uvek izazovu kod bolesnika strah i nemir tako da bolesnik ne može ni trenutka da ostane nepomičan, i na jednom mestu.

Često postoji refleksni zastoj rada crijeva - zastoj stolice i vjetrova, napetost i meteorizam trbuha. Pridruži se često puta povraćanje, tako da klinička slika liči na intestinalnu okluziju.

Kolika traje nekoliko časova ili dana. Nekad se napad smiri izbacivanjem kamena sa mokraćom. Obično je tada mokraća krvava.

Hematurije postoje često, obično uporedo sa napadima bolova ali mogu biti i bezbolne. Mikrohematurije su redovan i trajan nalaz.

Prekid mokrenja nastaje ako su oba kanala zapušena, što je izuzetno; češće je zapušen jedan, a drugi je isključen iz funkcije obično zbog dugotrajne kalkuloze.

Infekcija se ispoljava visokim temperaturama, septičnim stanjem, prisustvom gnoja u mokraći.

Povišena temperatura nije uvijek dokaz infekcije. Ona može da bude samo znak zastoja mokraće.

Tresavice i visoke tempereature nastaju u slučajevima sa zapušavanjem kanala. One prestaju čim se oslobodi prolaz mokraće.

U slučajevima velikog koralnog kamijenja, sa teškom infekcijom i obilnom piurijom obično nema temperature. Povišena temperatura je više u vezi sa zastojem mokraće, koji se može ograničiti samo na jednu čašicu.

Neki od ovih bolesnika su dugo vremena ležali, nepomično, zbog preloma kostiju, bolesti kičme, zglobova; neki su sa paraplegijom zbog lezije kičme (prelomi kičmenog stuba, poliomijelitis).

Klinika
Bolesnik je blijed, nemiran, znoji se. Disanje je površno zbog bola pri dubokom udisanju. Testis sa bolesne strane podignut je visoko. Postoji izvjestan defans trbuha. Kostovertebralni ugao je jako osjetljiv na pritisak i dodir. Nekad je i gornji dio trbuha osjetljiv.

Palpatorno bubreg može biti uvećan; lumbalni kontakt postoji u slučajevima hidronefroze. Hematurija makroskopska i mikroskopska. Piurija.

U nekim slučajevima intermitentne hidronefroze, u periodu bolova i zastoja mokraće palpira se velik bubreg. Tempereatura je povišena. Urinaran nalaz tada može biti bez patoloških promjena. Kad se otvori prolaz, tumor bubrega splasne, temperatura pada, bolovi prestaju, a mokraća može da sadrži gnoja. Količina mokraće se naglo poveća.

U slučajevima sa nefrolitijazom nastalom zbog hiperparatireoidizma pridružuju se klinički znaci hiperkalcemije i hronične bubrežne insuficijencije: umor, mišićna slabost, povraćanje, dehidratacija, glavobolje, uporan zatvor, žeđ, poliurija, izostenurija, a katkad bolovi i anemija.

U nekim slučajevima postoji ulkusna bolest, pankreatitis, metastatične kalcifikacije u mišićima, depoi kalcijuma u prednjem oku.

Rtg nalaz
Nativan snimak može da otkrije kalkulozu bubrežnog parenhima u čašicama, u karlici, u ureterima, ili bešici. Kalkuloza je često bilateralna u slučajevima hiperparatireoidiztna. Tada postoje promjene u kostima.

Intravenska pijelografija može da odredi lokalizaciju sjenki koje nativna radiografija otkriva tj. da li su u projekciji bubrega i mokraćnih puteva. Oni mogu da otkriju i uratno kamenje, dajući negativnu sjenku, pošto oni propuštaju rtg zrake.

Pijelografija može da pokaže proširenja, odnosno suženja uretera, proširenje karlica. Ako je kamen potpuno zapušio ureter onda pijelografija pokazuje da je odgovarajući bubreg isključen.

Fosfatno kamenje ne propušta rtg zrake pa se vidi i na nativnom snimku: ono je veliko i može da ima koraliformni izgled ocrtavajući negativni otisak bubrežne karlice i bubrežnih čašica.

Ispitivanjem mokraće u slučajevima aseptičnog kamijenja nalazi se skoro uvijek kisela reakcija mokraće, dok u slučajevima sekundarnog kamijenja od  struvita, reakcija je alkalna.

U slučajevima inficirane kalkuloze, a naročito u infekcijama sa koli klicama reakcija je amfoterna ili slabo kisela, ako je kamenje od fosfata.

Makro i mikrohematurija je važan objektivni znak.

Masivna piurija se nalazi u slučajevima velikog kamijenja praćenog infekcijom. Ne rijetko ona je jedini znak koji upućuje na koralno kamenje.

Leukociturije se nalaze i u slučajevima aseptičnog kamijenja.

Proteinurija postoji u slučajevima kad se razvije pored pijelitisa i intersticijelni nefritis.

Laboratorija
U slučajevima bubrežnog kamijenja zbog adenoma paratireoidnih žlijezda često postoji povećanje koncentracije kalcijuma u krvi i smanjenje fosfora. Međutim, ako je nastala bubrežna insuficijencija fosfor krvi može da se poveća.

Količina kalcijuma koje se izlučuju preko mokraće (normalno 100 do 300 mg/24 časa) povećane su preko 300 mg. One mogu da budu veće od količine koje se unose hranom. Ukoliko nastupi burežna insuficijencija kalcijum se smanjuje.

Alkalna fosfata je normalna (ukoliko nema promjena na kostima).

U slučajevima oksalatnog kamijenja može da bude povećano izlučivanje oksalne kiseline preko mokraće, preko 29,5 mg za 24 časa. Povećana oskalurija ipak nije stalan nalaz.

Većina bolesnika sa burežnim kamenjem ima u mokraći kristale oksalata, fosfata, urata ili mješovite. Kristali nisu uvek istog hemijskog sastava kao i bubrežno kamenje.

Kristalurija još ne znači da se stvara kamenje. Oksalurija npr. češće postoji kao nezavisna pojava nego u vezi sa oksalatnim kamenjem. Poznato je da mogu da nastanu i prave kolike zbog masivne oksalurije i uraturije (u toku leukoze).

Iz prirode kristala može se zaključiti o prirodi kamena, što naročito vrijedi za kristale mokraćne kiseline i urate: tripelfosfati se nalaze u slučajevima amonijakalnog razlaganja mokraće, što je uslov za stvaranje kamena od struvita.

U slučajevima uratnog kamijenja reakcija mokraće obično je kisela i pH iznosi 5,5 i niže, dok u zdravih kontrola 5,2-6,6; u osoba sa oksalatnim kamenjem prosečno 5,9; u osobe sa fosfatnim kamenjem 3,6 ili više. Kiselost mokraće bolesnika sa uratnim kamenjem je dosta stalna pojava, a teži da iščezne jedino u slučajevima sekundarne infekcije.

U sedimentu mokraće mogu se naći kristali mokraćne kiseline, a dosta često i kalcijum oksalata. Poslije obroka bogatog u purinima jako se poveća količina urata mokraće (fiziološka količina mokraćne kiseline koja se za 24 časa izluči mokraćom iznosi 500-1000 mg na normalnoj ishrani).

Mokraćna kiselina u krvi može da bude povišena, ali to nije stalan nalaz.

U slučajevima cistinskog kamijenja, povećano je izlučivanje preko mokraće; od normalnih 70 maksimalno do 150 mg poveća se na 200 mg do više grama.

Funkcionalno ispitivanje
Ispitivanje funkcionalnog stanja paratireoidnih žljezda je potrebno jer hipenparatireoidizam (zbog tumora, zbog hiperplazije žlijezde) može prouzrokovati promjene kostiju (osteitis fibrosa), hiperkalcemiju, nefrokalcinozu i bubrežno kamenje. To je primarni hiperparatireoidizam.

Postoji i sekundarna hiperplazija paratireoidnih žljezda: u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji obično je povećan fosfor u krvi, zbog čega nastane sekundarna hiperplazija paratireoidnih žljezda. Poslijedica je fibro-osteoklazija kostiju. U ovom slučaju nema nefrokalcinoze.

Sve funkcije bubrežne mogu biti smanjene, a naročito ako je i infekcija pored bubrežnog kamijenja.

Karakteristično je poliurija sa hipostenurijom, a često i hiperazotemija. Smanjena je glomerularna filtracija i bubrežno opticanje plazme.

Kalcijum seruma je povišen, a fosfor je snižen. Alkalna fosfataza je povišena (slučajevi sa hiperfunkcijom paratireoidnih žljezda). U mokraći su povišene količine i kalcijuma i fosfora.

Ako postoji i bubrežna insuficijencija sa azotemijom i acidozom, tada koncentracije fosfora u krvi se povećavaju.

Redoslijed znakova, simptoma, parametara po značajnosti za dijagnozu

Anamneza
Bubrežne kolike, prouzrokovane potresom tijela, sa karakterističnim zračenjem bola, praćene pojavom makro ili mikrohematurije, nekad izbacivanjem kamena.

Visoke temperature u slučaju infekcije mokraćnih puteva. Nekad one imaju septičan tip.

Endoskopija bešike i naročito ureteralnih ostijuma može da ukaže na kamenje gornjih puteva. Otok, petehije, izbočina na formu tumora, fibrinska krpica koja viri iz ostijuma uretera; piurija, hematurija iz uretera sa kamenom; usporena evakuacija boje pri hromocistoskopiji, ili čak i prekid izlučivanja.

Kateterizacije uretera, eventualno sa radiografijom u isto vrijeme može da da lokalizaciju kamena. Ako je kamen uglavljen, onda se kateter ne može uvući.

CT i rtg nalaz
Vidljivo kamenje. Negativan otisak kamena u slučajevima čistog uratnog kamijenja.

Laboratorija
Kristalurija, hematurija, nekad piurija. Promjene u koncentracijama kalcijuma i fosfora u krvi i mokraći.

Funkcionalno stanje:
Može da nastupi smanjenje globalne funkcije, glomerularne funkcije, bubrežnog opticanja plazme.

U slučajevima bubrežnog kamijenja zbog hiperparatireoidizma indeks reapsorpcije fosfora manji je nego što je u slučajevima zdravih osoba, u uslovima istog unošenja kalcijuma i fosfora.

Funkcionalne karakteristike
Bubrežno kamenje oštećuje bubrege, smanjujući sve njegove funkcije, globalnu funkciju, glomerularnu filtraciju, tubularne funkcije.

Oštećenja funkcije, čak i najteža - anurija, mogu nastati zbog mehaničke prepreke, zapušavanja kanala, koja se uklanjanjem kamena gube.

U slučajevima primarnog hiperparatireoidizma, u fazi očuvane globalne funkcije bubrega i glomerularne filtracije indeks reapsorpcije fosfora smanjen je.

Prognoza

Nefrolitijaza je teško obolenje: poslijedične bubrežne lezije mogu imati evolutivan karketer.

Evolucija je brža i prognoza teža u slučajevima sa urinarnom infekcijom.

Prognoza je bolja u slučajevima uratnog kamijenja i kamijenja male veličine, jer postoji mogućnost izbacivanja kamena prirodnim putem.

Evolucija je brzo progresivna ka insuficijenciji u slučajevima koraliformnog i recidivišućeg kamijenja  (poslije operacije).

Uslovi rada mogu da pogoršavaju stanje kao npr. rad u sredini sa prekomjerno visokom temperaturom.

 

Select Language

Pretraga

Statistika

Posjete Sadržajima : 24613768
Trenutno aktivnih Gostiju: 35 
Home Medicina od A do Ž Urologija NEPHROLYTHIASIS (Bubrežni kamenac)