DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI KOD PREGLEDA URO TRAKTA

Ispis

Prilikom doktorskog pregleda radi sumnje na bubrežnu bolest ili na bolest mokraćnih puteva, doktor pokušava napipati bubrege. Normalno se bubrezi ne mogu napipati, ali otečeni bubrezi ili bubreg zahvaćen tumorom se mogu otkriti. Često se može napipati i otečeni mjehur. Doktor radi digitorektalni pregled u muškarca kako bi ustanovio je li prostata povećana. Vaginalni pregled u žena može dati podatke o mjehuru i mokraćnoj cijevi (uretri).

Dodatni postupci za dijagnosticiranje bolesti bubrega i mokraćnog sistema mogu uključiti analizu urina, krvne pretrage koje pokazuju funkciju bubrega, slikovne pretrage, uzorke tkiva (biopsija) i stanica (citologija).