RAK URETRE

Ispis

Rak uretre je rijedak. Može se razviti u muškaraca i u žena. Prvi simptom obično je krv u mokraći, koju se može otkriti samo pregledom uzorka pod mikroskopom, ili koja može obojiti urin u crveno. Tok urina se može preprečiti, što može otežati mokrenje ili učiniti mlaz urina sporim i oskudnim.

Krhke, krvareće izrasline na vanjskom otvoru uretre u žene mogu biti zloćudne. Kako bi se sa sigurnošću utvrdio rak, mora se učiniti biopsija. Rak uretre liječi se zračenjem, hirurškim odstranjenjem ili kombinacijom, sa različitim rezultatima. Prognoza ovisi o tačnom smještaju raka u uretri i njegovoj proširenosti.

Karunkula mokraćne cijevi (uretre) je češća izraslina (dobroćudne prirode), malena, crvena i bolna, uz vanjski otvor uretre žene. Ona također uzrokuje krvarenje u mokraću. Liječi se hirurški.