Vaš Doktor

ZADACI MEDICINE RADA

Medicina rada je preventivna djelatnost koje je glavni zadatak održavanje i unapređenje zdravlja zaposlenika te što dulje očuvanje radne sposobnosti. Temelji se na multidisciplinarnoj djelatnosti čiji su glavni ciljevi:

1.         uklanjanje potencijalno opasnih faktora na radnom mjestu,
2.         prevencija profesionalnih bolesti i nesreća na radu,
3.         unapređenje zdravlja djelatnika,
4.         poboljšanje radnih uslova i organizacije rada, što sve treba pridonijeti
5.         višoj razini fizičkog i mentalnog stanja djelatnika te održavanju njihova radnog kapaciteta.

Radno mjesto je često potencijalno opasno okruženje. Profesionalna opasnost za zdravlje i sigurnost na radu često zahvata velik broj zaposlenika. Prema nekim procjenama 30-50% zaposlenika izloženo je nepovoljnim fizičkim, hemijskim ili biološkim faktorima, prekomjerno teškom fizičkom radu ili nepovoljnim ergonomskim radnim uslovima. Poseban je problem psihološko opterećenje radnog mjesta koje može prouzročiti stresne simptome.

Uz postojeće zdravstvene probleme radnog okruženja u neposrednoj će se budućnosti pojaviti i novi problemi vezani uz nove opasne tehnologije, nove fizičke i hemijske uzročnike u radnom prostoru, koji će biti još više izraženi zbog tendencije starenja radničke populacije te upošljavanja posebno osjetljivih skupina (hronični bolesnici, hendikepirane osobe).

Medicina rada je u svom razvitku prolazila brojnim razvojnim fazama - od rudimentarnih začetaka proizašlih iz prvih nedovoljno definiranih spoznaja da određeni poslovi dovode do specifičnih zdravstvenih opasnosti, pa do definirane znanstvene discipline. Njezin je razvoj bio uslovljen sa jedne strane razvojem znanosti, posebno medicine, te s druge strane novim društveno-ekonomskim odnosima i razvojem proizvodnje.

Za uspješan rad u uslovima moderne tehnologije potrebni su zaposlenici zadovoljavajućeg tehničkog znanja, ali i dobre fizičke i psihičke kondicije i očuvanog zdravlja. Novi zaposlenici, često nenaviknuti na nove uslove rada i života, bez radnog iskustva i sigurnosne obučenosti, teško se privikavaju, što se može odraziti i na njihovu zdravstvenom stanju, posebno u pogledu pojave povreda pri radu i obolijevanja, što ima za posljedicu odsutnost sa posla (apsentizam). Pri zapošljavanju novih radnika treba u prvome redu obratiti pažnju prilagođavanju njihovih fizioloških i psiholoških karakteristika radnim uslovima, tj. prilagođenosti čovjeka specifičnom radnom mjestu, ali i prilagođenosti radnih uslova karakteristikama čovjeka na tom radnom mjestu.

Da bi se udovoljilo svemu spomenutom, zdravstvena zaštita radnika treba biti izrazito multidisciplinarna aktivnost pa su u nju uključene različite discipline, npr. fiziologija rada, psihologija rada, patologija rada, ocjenjivanje radne sposobnosti, ekologija rada, ergonomija i socijalna zaštita.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 44 
Home Medicina rada ZADACI MEDICINE RADA