Vaš Doktor

FIZIOLOGIJA I PSIHOLOGIJA RADA

Promatranje čovjeka kao osnovne jedinice u procesu proizvodnje pridonijelo je opsežnom proučavanju psihofizioloških zbivanja u organizmu i ponašanja čovjeka tokom rada u određenoj radnoj sredini. Time se bavi fiziologija rada, koja proučava funkcije ljudskog organizma pri radu i nakon rada, tj. mogućnosti primjene fizioloških procesa u prilagodbi čovjeka na opterećenje pri radu. Blisko povezana sa fiziologijom rada je psihologija rada, koja proučava međusobni odnos psihičkih reakcija čovjeka i rada, tj. proučava probleme psihičke prilagođavanja radnika zahtjevima rada.

U novije vrijeme i fiziologija i psihologija rada uključuju se u interdisciplinarno znanstveno područje - ergonomiju, koja analizira problem čovjek-radno mjesto-uslovi rada, te nastoji prilagoditi tehnologiju i radnu okolinu psihičkim i tjelesnim karakteristikama čovjeka i obrnuto. Ergonomski pristup radnomu mjestu razvio se sa svrhom da se optimalno usklade odnosi između čovjeka, radnog mjesta i uslova rada, kako bi se rad što više humanizirao. Problemima i područjima koje ergonomija ujedinjuje bave se stručnjaci različitih profesija: fiziolozi, psiholozi, liječnici medicine rada, antropolozi, biomehaničari, ekolozi rada, inženjeri sigurnosti, industrijski sociolozi itd.

Čovjek je tokom radnoga vijeka izložen različitim utjecajima okoline koji mogu prouzročiti tjelesno ili duševno opterećenje. Biološke reakcije ljudskog organizma na različite stresove okoline variraju od fizioloških reakcija kojih je svrha prilagodba organizma na opterećenje, pa sve do patoloških manifestacija u obliku akutnih ili kroničnih oštećenja.

Prelazom ljudskog organizma iz stanja mirovanja u uslove fizičkog rada ili napora mnoge se fiziološke funkcije mijenjaju od "razine mirovanja" do "razine rada". Mjerenjem jedne ili više fizioloških varijabli koje se mijenjaju tokom rada, može se odrediti stepen opterećenja odnosno procijeniti fiziološki stres koji prouzrokuje određeni napor uložen u obavljanje nekog rada.

Sposobnost za rad ovisi o funkcjonalnoj vrijednosti pojedinih organa, odgovarajućih organskih sistema i tijela kao cjeline, o stepenu podnošljivosti napora kao i o funkcjonalnoj sposobnosti kompenzatornih fizioloških mehanizama. Tokom fizičkog rada najviše sudjeluju mišići, kardiovaskularni i respiratorni sistem pa se zbog toga i najčešće ispituje funkcionalno stanje tih sistema u uslovima opterećenja.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 32 
Home Medicina rada FIZIOLOGIJA I PSIHOLOGIJA RADA