Vaš Doktor

INFRACRVENO ZRAČENJE

U mnogim industrijskim pogonima gdje se materijali zagrijevaju na visoku temperaturu (metalurgija, industrija stakla i slično) može doći do oštećenja izazvanih infracrvenim zračenjem. Infracrvene zrake svojim toplotnim učinkom izazivaju toplinska oštećenja radnika (direktnim djelovanjem na glavu mogu izazvati toplotni udar), a mogu uzrokovati i profesionalnu kataraktu.

Profesionalna katarakta nastaje nakon dugogodišnje izloženosti nezaštićenog oka infracrvenim zrakama (obično nastaje najednom oku nakon izloženosti duže od 15 godina). Simptomi su isti kao i kod katarakte neprofesionalne etiologije, a očituju se poremećenjem vida zbog zamućenja koja nastaju u stražnjem polu leće. Najvažniji oblik zaštite radnika od djelovanja infracrvenog zračenja je zaštita očiju, a optičke karakteristike zaštitnih naočala određene su standardima.

Osobe sa zamućenjem leće ne smiju raditi u izloženosti infracrvenim zrakama.

Kontrolni pregledi
Periodični zdravstveni pregledi obavljaju se svakih 24 mjeseca. Medicinobrada obuhvaća klinički pregled, laboratorijski minimum i kontrolu vidnih funkcija (fakultativno pregled očne pozadine).
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
Home Medicina rada INFRACRVENO ZRAČENJE