Vaš Doktor

SVJETLOST

Osvjetljenje je jedan od faktora radne okoline koji treba uvijek uzimati u obzir. Osvjetljenje je potrebno za obavljanje praktički svih radnih zadataka. Osim toga, eksperimentalno je dokazano psihodinamogeno djelovanje osvjetljenja čime i uopšte djelovanje na radni učinak. Bez obzira na direktni utjecaj neadekvatnog osvjetljenja na vid, osvjetljenje djeluje na određeni broj psihofizioloških parametara.

Eksperimentalno se dokazalo da porastom osvjetljenosti raste brzina opažanja, a smanjuje se vrijeme psihomotoričke reakcije. Mada je teško objektivno dovesti u funkcionalnu vezu indirektan utjecaj slabe osvijetljenosti preko tih psihofizioloških reakcija na učestalost povreda na radu, ipak je jasno da su normalna brzina percepcije i normalna brzina psihomotoričkih reakcija neophodan uslov za sprječavanje profesionalnog traumatizma, naročito pri radu na strojevima. Smatra se da je neadekvatno osvjetljenje direktni uzrok oko 5%, a indirektni oko 20% nesreća pri radu.

Ima više razloga zbog kojih treba stalno kontrolirati stanje rasvjete u radnim prostorijama. Glavni su sljedeći razlozi:

1.         očuvanje normalnog vida radnika,
2.         smanjenje broja nesreća pri radu,
3.         poboljšanje produktivnosti pri radu i kvalitete produkta,
4.         uklanjanje nepotrebnog zamaranja radnika i
5.         olakšanje održavanja čistoće u prostoriji.

Najvažnija veličina koju treba mjeriti pri ocjenjivanju kvalitete rasvjete u industriji jest osvijetljenost. Osvijetljenost je omjer između svjetlosnog fluksa i površine koju jednolično osvjetljuje. Svjetlosni fluks je vidljiva energija koju izvor svjetla zrači u 1 sekundi u određeni prostorni kut.

Osvijetljenost se mjeri mjeračima osvijetljenosti (fotometrima, luksmetrima). Osvijetljenost treba mjeriti na dvije lokacije: na samom radnom mjestu i u okolini radnog mjesta da se dobije podatak o općoj osvijetljenosti.

Minimalne vrijednosti osvijetljenosti kod određenih radova, ako je radno mjesto osvijetljeno samo općom ili kombinacijom opšte i dodatne rasvjete radnog mjesta, kako ih propisuje standard, navedene su u tabeli. Standard svrstava najčešće industrijske radove u skupine po vidnim zahtjevima: najprecizniji radovi odnosno radovi sa najfinijim detaljima su u skupini izvanredno velikih vidnih zahtjeva.

Blještanje smanjuje kvalitetu viđenja. Nastaje zbog vrlo jakih luminancija (sjajnosti) u vidnom polju. Ono može biti direktno (od primarnog izvora svjetla) i indirektno (zbog refleksije svjetla, dakle od sekundarnih izvora). Luminancija se mjeri posebnim instrumentima.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 40 
Home Medicina rada SVJETLOST