Vaš Doktor

MANGAN

Mangan se dobiva iz rude manganova dioksida i upotrebljava se za izradu slitina, baterija, za izradu stakla, keramike i umjetnih gnojiva te boja. Profesionalna trovanja nastaju inhalacijom dima ili prašine mangana. Opažen je porast afekcija respiratornog trakta u profesjonalnoj izloženosti manganu. Ispitivanja upućuju na to da mangan inhibira funkciju alveolarnog makrofaga, pa se na taj način tumači smanjena otpornost prema respiratornim infekcijama, čak i u uslovima kad izloženost manganu nije posebno visoka. Udisanjem sitnih čestica manganova dioksida može doći do zahvaćanja CNS-a sa simptomima vrlo sličnim onima kod Parkinsonove bolesti. To su razdražljivost, tremor, poteškoće kod hoda ("pijetlov hod"), monoton i nejasan govor, gubitak izraza lica (lice poput maske), psihičke smetnje.

U liječenju trovanja upotrebljava se kelirajuće sredstvo levodopa, ali u razvijenim slučajevima bolesti sa vrlo slabim rezultatima. Hronično trovanje manganom dovodi do trajnog invaliditeta.

Manganu ne smiju biti izložene žene za vrijeme trudnoće i ostale osobe sa bolestima CNS-a, psihičkim poremećajima, alkoholizmom i drugim ovisnostima te sideropeničnom anemijom.

Periodični zdravstveni pregledi obavljaju se svakih 12 mjeseci uz klinički pregled, laboratorijski standard, spirometriju, a fakultativno neurološki pregled. Kod hroničnog manganizma sa trajnim neurološkim ispadima radna sposobnost je bitno ograničena i potrebno je ocijeniti preostalu radnu sposobnost.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 32 
Home Medicina rada MANGAN