Vaš Doktor

KOBALT

Kobalt se danas dosta upotrebljava u metalurgiji zbog visikog tališta, otpornosti prema koroziji i visokim temperaturama te čvrstoći i kao katalizator u mnogim hemijskim procesima. Dovodi se u vezu sa teškim profesionalnim oštećenjem pluća u proizvodnji tvrdog metala (legura volframovog, titanovog i tantalovog karbida, u kojoj kobalt služi kao vezivo).

U akutnom obliku oštećenje se pokazuje kao stanje slično astmi, a u hroničnom kao intersticijska fibroza koja se polako razvija (i 20 godina od početka izloženosti), obično bez ikakvih očitijih simptoma ili sa slabo izraženim kašljem, dispnejom i sviranjem u prsima za vrijeme rada ("bronhopneumopatija uzrokovana tvrdim metalom"). Čini se da je mehanizam tih promjena alergijski.

Na hrom, nikal i kobalt može se razviti unakrsna preosjetljivost: osobe izložene npr. samo hromu mogu imati pozitivne kožne testove i na nikal i kobalt. U izloženosti kobaitu ne smiju raditi osobe sa hroničnim respiratornim bolestima te sklonosti alergiji.

Periodični zdravstveni pregledi obavljaju se svakih 12 mjeseci uz klinički pregled, laboratorijski minimum, spirometriju, rtg pluća svake dvije godine, a fakultativno alergološko testiranje na kobalt.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 164 
Home Medicina rada KOBALT