Vaš Doktor

CIJAN I SPOJEVI

Cijan je bezbojan plin, oštra mirisa po gorkim bademima koji se upotrebljava kao fumigans. Postoji niz cijanovih spojeva, a kako se iz svih njih u tijelu može stvoriti cijanovodik, najotrovniji spoj (otrovniji čak od samog cijana), kao model djelovanja tog otrova najbolje je i prikazati cijanovodik.

Cijanovodik i drugi cijanovi spojevi sprječavaju oksidaciju u tkivu, jer blokiraju citokrom oksidazu pa djeluju prema tome kao tkivni hemijski zagušljivci. Najveća je opasnost kada se cijanovodik upotrebljava kao fumigans za dezinfekciju. Treba spomenuti da pri izgaranju različitih plastičnih masa koje sadrže i cijanov jon, može doći do stvaranja različitih otrovnih plinova među kojima i cijanovodika.

Inhalacija cijanovih spojeva može u koncentracijama od 200 - 400 ppm izazvati smrt za pola do jednog sata. U lakšim slučajevima akutnog trovanja pojavljuje se nadražaj konjunktiva, gornjih disajnih puteva te respiratornog i vazomotornog centra. U težim slučajevima nastaje vrtoglavica, glavobolja, jaka dispneja, toničko-klonički grčevi, poremećaj ritma disanja i bila te gubitak svijesti.

Trovanje cijanovim spojevima liječi se davanjem nitrita primjenom kojih iz hemoglobina nastaje methemoglobin koji veže cijanov jon i na taj način oslobađa citokrom oksidazu. Za liječenje se iskorišćuje i afinitet kobalta prema cijanidima. Naime, davanjem hidroksikobalamina cijanidi se vežu za taj spoj i stvaraju cijano-kobalamin (vitamin B12), a citokrom oksidaza ostaje slobodna.

U sprječavanju trovanja cijanidima značenje ima snadbjevanje radnika nepropusnom zaštitnom odjećom i prikladnom zaštitom respiratornog trakta. Gdje god postoji mogućnost izloženosti cijanovim spojevima, radnika treba podučiti da čim prepozna miris cijanovodika, treba napustiti radnu prostoriju. Na takvim radnim mjestima treba imati potrebne lijekove odnosno pomagala za pružanje prve pomoći kod trovanja.

Na poslovima na kojima nastaje cijanovodik ne smiju raditi osobe sa hroničnim bolestima kože, CNS-a, psihozama i bolestima ovisnosti.

Periodični zdravstveni pregledi obavljaju se svakih 24 mjeseca i obuhvaćaju klinički pregled i laboratorijski standard. Radna nesposobnost kod akutnih trovanja traje 1-3 dana. Izraženi slučajevi trovanja zahtijevaju duže liječenje (20-30 dana). Međutim, pri postojanju rezidualnih pojava intoksikacije potrebno je preporučiti lakši posao bez izloženosti toksičnim tvarima. U pojedinim slučajevima nakon jakog trovanja mogu se razviti trajne promjene u CNS-u u obliku parkinsonizma, poremećaja cerebralnog krvnog optoka i psihičkih poremećaja koje mogu dovesti do smanjenja ili trajnog gubitka radne sposobnosti.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 59 
Home Medicina rada CIJAN I SPOJEVI