Vaš Doktor

SUMPORVODIK

Sumporovodik je bezbojan, zapaljiv plin, vrlo neugodnog mirisa po trulim jajima. Prisutan je u prirodnom zemnom plinu i svugdje tamo gdje dolazi do raspadanja životinjskog ili biljnog materijala. Najčešća radna mjesta na kojima dolazi do izloženosti sumporovodiku su plinare, crpke zemnog ulja, tvornice sumporne kiseline, proizvodnja umjetne svile, rafinerije nafte i prirodnog zemnog plina.

Prema načinu djelovanja sumporovodik je hemijski zagušljivac, vežući se vjerojatno na citokrom oksidazu poput cijana i njegovih spojeva, ali je istovremeno i jaki nadražljivac. Oštećuje CNS, respiratorni sistem i sluznice oka. U većim koncentracijama dovodi do potpunog gubitka njuha. Nema specifičnog liječenja trovanja pa je tim važnije provođenje mjera prevencije trovanja.

Na poslovima gdje može doći do stvaranja sumporovodika (rudnici ugljena, proizvodnja gume, rafinerije benzina, septičke jame) ne smiju raditi osobe sa bolestima respiratornog sistema i CNS-a.

Periodični zdravstveni pregledi obavljaju se svaka 24 mjeseca.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 38 
Home Medicina rada SUMPORVODIK