Vaš Doktor

SILIKOZA

• Uvod • Simptomi i dijagnoza • Prevencija • Liječenje

Uvod
Silikoza je trajno ožiljkavanje pluća uzrokovano udisanjem prašine silicijeva dioksida (kremena).

Silikoza, najstarija plućna profesionalna bolest, nastaje u ljudi koji su mnogo godina udisali prašinu silicijeva dioksida. Silicijev dioksid je glavni sastojak pijeska pa je česta izloženost među rudarima metala, sjekača kamena i granita, radnika u talionicama i u proizvodnji porculana. Simptomi se obično javljaju nakon 20-30 godina izloženosti prašini. Međutim, u zanimanjima kao što su pjeskarenje, kopanje tunela i proizvodnja abrazivnih sapuna, u kojima se proizvodi visoka razina prašine silicijeva dioksida, simptomi se mogu javiti i prije 10 godina.

Udahnuta silicijeva prašina prolazi u pluća gdje je stanice čistačice, kao što su makrofagi, progutaju.  Enzimi koje otpuštaju stanice čistačice dovode do ožiljkavanja plućnog tkiva. U početku su ožiljkasta područja sitne okrugle nakupine (jednostavna čvorasta silikoza), ali se konačno mogu sažimati u velike mase (konglomerirana silikoza). Takva ožiljkasta područja ne mogu normalno prenositi kisik u krv. Pluća postaju slabije elastična i disanje zahtijeva veći napor.

Simptomi i dijagnoza
Ljudi s običnom čvorastom silikozom nemaju smetnje kod disanja, ali mogu kašljati i imati iskašljaj, jer su im veliki disajni putevi neprestano podraživani (stanje koje se naziva bronhitis). Konglomerirana silikoza može uzrokovati kašalj, stvaranje iskašljaja i tešku zaduhu. Najprije se zaduha javlja samo pri naporu, ali se na kraju javlja i u mirovanju. Disanje može biti otežano i 2-5 godina nakon što osoba prestane raditi sa silicijevim dioksidom. Oštećenje pluća opterećuje srce i može dovesti do zatajenja srca koje može dovesti do smrti. Osim toga, kada su ljudi sa silikozom izloženi bakteriji koja uzrokuje tuberkulozu (Mycobacterium tuberculosis) tri puta češće obole od tuberkuloze nego ljudi bez silikoze.

Dijagnoza silikoze se postavlja kad se osobi, koja je radila sa prašinom silicijeva dioksida, na rtg grudnog koša vidi tipična slika ožiljaka i čvorića.

Prevencija
Sprječavanju silikoze pomaže suzbijanje prašine na radnom mjestu. Kada se to ne može postići, što može biti slučaj pri pjeskarenju, radnici moraju nositi cijevne maske kojima se dobavlja vanjski čisti zrak ili maske koje potpuno odfiltriraju sitne čestice. Kako se takva zaštita ne može osigurati svim osobama koje rade u zaprašenim prostorima (npr. moleri i zavarivači), za brušenje treba koristiti, kad god je to moguće, druge materijale a ne pijesak.

Radnici izloženi prašini silicijeva dioksida moraju se redovito rtg pregledavati, pjeskari svakih 6 mjeseci, a ostali radnici svakih 2-5 godina, tako da se promjene mogu otkriti rano. Ako se na rtg-u vidi silikoza, liječnik će savjetovati da se uklone iz takve radne sredine.

Liječenje
Silikoza se ne može izliječiti. Međutim, ako osoba prestane biti izložena prašini silicijeva dioksida u ranom stadiju, napredovanje silikoze može se zaustaviti. Osobi koja ima poteškoće sa disanjem može se pomoći liječenjem kao kod HOPB-a, tj. lijekovima koji drže disajne puteve otvorenima i koji sprječavaju stvaranje sluzi. Budući da ljudi sa silikozom imaju veliki rizik obolijevanja od tuberkuloze, moraju se redovito kontrolirati što uključuje i kožno testiranje na tuberkulozu.
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
Home Medicina rada SILIKOZA