Vaš Doktor

PROFESIONALNE DERMATOZE

• Uvod • Profesionalna iritativna upala kože (toksički dermatitis)
• Profesionalna alergijska upala kože (alergijski kontaktni dermatitis) • Kontraindikacije za rad
• Zaštita • Kontrolni pregled • Radna sposobnost
Uvod
Profesionalne kožne bolesti ubrajaju se među najčešća profesionalna obolenja. Uzroci im mogu biti:
  1. hemijski agensi (različiti anorganski i organski spojevi, npr. kiseline i soli, metali, ugljikovodici, ulja),
  2. fizikalni faktori (toplina, hladnoća, različite vrste zračenja),
  3. biološki faktori životinjskog (insekti, gljivice, virusi, bakterije) i biljnog (smole, prašina drveća, cvijeće) porijekla.

Da se neka kožna bolest proglasi profesionalnom, mora zadovoljiti sljedeće glavne kriterije:

  1. da je prethodno nedvojbeno ustanovljena profesionalna etiologija,
  2. da se radi o kožnoj promjeni za koju je poznato da može biti uzrokovana takvim agensom,
  3. da je lokalizacija kožne promjene identična sa lokalizacijom maksimalne izloženosti,
  4. da je isključena neprofesionalna izloženost istom agensu.

Među profesionalnim bolestima uzrokovanima hemijskim agensima dermatitis ili ekcem tvori glavnu skupinu. Obično se naziva kontaktnim, pod čime se podrazumijeva oštećenje kože nastalo upalom površinskog sloja kože (epidermitis), a očituje se eritemom, vezikulacijom, eksudacijom, krustacijom i deskvamacijom, bilo da te promjene nastaju u vremenskom slijedu odvojeno ili da se pojavljuju istovremeno.

Najčešće tvari koje uzrokuju profesionalne dermatoze su: ulja i masti (ulje za rezanje, mineralno ulje itd.), tehnička otapala, kiseline, lužine i soli teških metala, plastične mase (fenolformaldehid, ureaformaldehid), voskovi, sastojci gume, neki lijekovi (npr. sulfonamidi i neki antibiotici mogu i kod kontakta sa kožom izazvati jaku alergiju).

Treba razlikovati iritativne od alergijskih upala kože.
Profesionalna iritativna upala kože (toksički dermatitis)
To je kontaktni dermatitis uzrokovan primarnim kožnim iritansom. To je agens koji izaziva vidljive kožne lezije na mjestu prvog kontakta sa normalnom kožom većine osoba koje prethodno nisu senzibilizirane tim agensom, i to kad djeluje u dovoljnoj količini i dovoljnoj duljini izloženosti, ovisno o specifičnoj jakosti djelovanja, npr., alkalije će iritirati svačiju kožu prilikom dulje izloženosti, a koncentrirane soli nekog teškog metala oštetit će svaku kožu i nakon kratkotrajne izloženosti.
Profesionalna alergijska upala kože (alergijski kontaktni dermatitis)
Uzrokovana je agensom koji izaziva senzibilizaciju. To je agens koji obično nakon prvog kontakta ne izaziva, ali nakon ponovljenog kontakta može izazvati vidljive kožne lezije. Postoje vrlo velike individualne varijacije u osjetljivosti na pojedine agense (u pravilu su svijetloputi ljudi osjetljiviji od tamnoputih).
Kontraindikacije za rad
Na radnim mjestima na kojima postoji opasnost od nastanka profesionalnih dermatoza ne smiju raditi osobe koje boluju od kroničnih dermatoza, osobe kod kojih je koža već konstitucjonalno promijenjena i atopičari.
Zaštita
Lična zaštita obuhvaća osobna zaštitna sredstva (radna odijela, rakovice, zaštitne kreme), poduzimanje higijenskih mjera (pranje i čišćenje - sapuni ne smiju sadržavati slobodne alkalije). Treba zabraniti upotrebu različitih otapala za čišćenje kože: benzina, nafte, terpentina i slično.
Kontrolni pregled
Periodični zdravstveni pregledi obavljaju se svaka 24 mjeseca, uz kožno testiranje, ovisno o tvarima s kojima osoba na radnom mjestu dolazi u kontakt.

Za utvrđenje ili isključenje profesionalne etiologije bolesti preko je potrebna alergološka obrada na specifične alergene, tj. na tvari kojima je radnik izložen na radnom mjestu. Oboljelu osobu treba isključiti iz kontakta sa štetnim tvarima, što znači promjenu dotadašnjeg radnog mjesta.

Ako je riječ o atopičaru u kojeg postoje klinički znaci kožnih promjena ili drugi znaci alergijskih bolesti, treba uzeti u obzir prekvalifikaciju, imajući na umu mogućnost unakrižne reakcije.

Radna sposobnost
U osoba u kojih je utvrđena specifična senzibilizacija na jednu ili više tvari s radnog mjesta, ali bez kliničkih znakova na koži, radna sposobnost nije ograničena. Utvrđena senzibilizacija ne znači bolest ili kontraindikaciju za rad, nego postojanje mogućnosti za nastanak bolesti pod određenim uslovima. Mlade radnike koji su tek počeli raditi, a u kojih su se pojavile promjene na koži treba isključiti iz kontakta s iritansima kože čim se potvrdi da bolest pokazuje sklonost recidiviranju.
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 316 
Home Medicina rada PROFESIONALNE DERMATOZE