Vaš Doktor

RADNA MJESTA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA

U savremenim uslovima rada, bez obzira na nivo zaštite na radu, priroda posla može biti takva da se za vrijeme rada javljaju određeni faktori koji mogu štetno djelovati na zdravlje zaposlenih. Takva radna mjesta nazivaju se radnim mjestima sa posebnim uslovima rada. Na tim radnim mjestima postoji povećana opasnost od povreda i zdravstvenih oštećenja, štetno djelovanje kojih na zdravlje i radnu sposobnost se ne može u potpunosti otkloniti mjerama zaštite na radu. Zato je procjena opasnosti poslova, osobito onih sa posebnim uslovima rada, bitna pri sprječavanju obolijevanja i ozljeđivanja te prevencije invalidnosti. Otkrivanje i sanacija štetnih utjecaja rada treba biti stalna i dinamička funkcija, jer su u njenoj osnovi uzroci obolijevanja, ozljeđivanja i invalidnosti koja za posljedicu ima umanjenu radnu sposobnost. Na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada prema Zakonu o zaštiti na radu ne smiju se zaposliti osobe mlađe od 18 godina.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 494 
Home Medicina rada RADNA MJESTA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA