Vaš Doktor

PROPISI ZAŠTITE NA RADU

Propisi zaštite na radu određeni su Zakonom o zaštiti na radu. Poslodavac i njegov ovlaštenik te zaposlenici i njihovi povjerenici dužni su izvjestiti službu medicine rada o svim faktorima na mjestu rada i u radnom okruženju za koje znaju ili pretpostavljaju da se mogu nepovoljno odraziti na zdravlje. Služba medicine rada koju je poslodavac po zakonu dužan osigurati svojim zaposlenicima, mora biti obaviještena o učestalosti obolijevanja među zaposlenicima i izostancima sa posla iz zdravstvenih razloga, kako bi bila u mogućnosti utvrditi moguću vezu između uzroka bolesti ili odsutnosti sa posla i štetnosti za zdravlje koje mogu biti prisutne na mjestu rada.

Služba medicine rada mora izvijestiti tijela nadzora o svakom slučaju za koji se osnovano sumnja da se radi o profesionalnoj bolesti. Kada, prema odredbama Zakona o zaštiti na radu, određene poslove mogu obavljati zaposlenici koji ispunjavaju posebne uslove u pogledu zdravstvenog stanja, isprave da te uslove ispunjavaju izdaju ovlaštene ustanove koje u svom sastavu imaju službu medicine rada, odnosno specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji po propisima o zdravstvu obavljaju djelatnost medicine rada.

Psihičke sposobnosti zaposlenika dokazuju se ispravom koju izdaje zdravstvena ustanova koja po propisima o zdravstvu obavlja djelatnost medicine rada, odnosno specijalist medicine rada u privatnoj praksi uz prethodno savjetovanje sa psihologom.

Posebne mjere zaštite na radu određuju se za posebne vrste poslova pri kojima se, zbog specifičnih opasnosti i štetnosti, zaštita ne može osigurati opštim mjerama zaštite na radu. Među posebne mjere zaštite spadaju one kojima se nastoji olakšati rad i zaštititi zdravlje radnika koji obavljaju teške i potencijalno opasne i štetne poslove.

Propisi zaštite na radu utvrđuju način izvještavanja o vrsti poslova i o drugim okolnostima na radnom mjestu sa posebnim uslovima rada koji su važni za utvrđivanje zdravstvenog stanja, psihofiziološke i psihičke sposobnosti radnika za rad na takvom radnom mjestu.

Izvještaj o radnom mjestu sa posebnim uslovima rada sadrži:

  1. mjesto gdje se obavlja rad (otvoreni prostor, pod vodom, pod zemljom, na visini);
  2. raspored radnog vremena (rad u jednoj, dvije ili tri smjene, rad u turnusima po 12 sati, rad noću);
  3. lična zaštitna sredstva koja se koriste pri obavljanju poslova;
  4. opis poslova koji se obavljaju, opis alata i opreme kojom se zaposleni koriste na tom radnom mjestu;
  5. posebni uslovi u pogledu dobi, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog ili psihičkog stanja koje zaposlenici moraju ispunjavati;
  6. vrste štetnosti kojima je zaposleni izložen (hemijske, fizikalne, biološke);
  7. trajanje i učestalost izloženosti zaposlenog štetnostima (npr. 6 sati na dan, 30 sati sedmično, 100 sati mjesečno);
  8. vrsta tjelesne aktivnosti zaposlenog pri obavljanju poslova (dizanje ili spuštanje predmeta, hodanje po vodoravnoj površini itd.);
  9. bliža oznaka tjelesne aktivnosti u objektivnim veličinama (npr. masa u kilogramima, visina u metrima na koju osoba podiže predmet, udaljenost u metrima koju osoba u radu prevaljuje);
  10. trajanje i učestalost aktivnosti (npr. 6 sati tokom radnog dana, 30 sati sedmično, 100 sati mjesečno).
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
Home Medicina rada PROPISI ZAŠTITE NA RADU