Vaš Doktor

SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti definira zdravstvenu zaštitu radnika kao specifičnu zdravstvenu zaštitu koja obuhvaća u prvom redu preventivne poslove vezane uz stvaranje i održavanje sigurne i zdrave radne sredine koja omogućuje optimalno fizičko i mentalno zdravlje na radu i prilagođavanje rada sposobnostima uposlenika.

Specifična zaštita propisuje se radi očuvanja nesmetanog duševnog i tjelesnog razvitka mladeži, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti, zaštita starijih zaposlenika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi. Dužnost je poslodavca da takvim zaposlenicima osigura usluge službe medicine rada u mjeri nužnoj za provođenje zdravstvenog nadzora koji je primjeren opasnostima i štetnostima za zdravlje i sigurnost zaposlenika.

Zadaće službe medicine rada prema zakonima o zdravstvenoj zaštiti i zaštiti na radu su:

 1. liječnički pregledi radi utvrđivanja radne sposobnosti,
 2. prethodni pregledi prije zaposlenja na radna mjesta sa posebnim uslovima rada,
 3. periodični pregledi zaposlenih na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada,
 4. utvrđivanje i procjena rizika od štetnosti za zdravlje na mjestu rada,
 5. praćenje faktora u radnom okruženju i radnom procesu koji mogu ugroziti zdravlje zaposlenika, uključujući njihov smještaj i prehranu,
 6. savjetovanje poslodavaca o planiranju i organizaciji rada, uključujući oblikovanje radnog mjesta, o izboru, održavanju i stanju strojeva i uređaja te o tvarima koje se primjenjuju pri radu,
 7. savjetovanje poslodavaca o unapređenju zaštite zdravlja, sigurnosti, higijene rada, ergonomiji, te ličnim i zajedničkim zaštitnim sredstvima,
 8. praćenje zdravstvenog stanja zaposlenika u odnosu na rad, a posebno zaposlenika na poslovima sa posebnim uslovima rada, mladeži, žena i zaposlenika sa smanjenom radnom sposobnošću,
 9. trajno unapređivanje prilagođenosti rada zaposlenicima,
 10. sudjelovanje u mjerama stručne rehabilitacije,
 11. provođenje medicinski programiranog aktivnog odmora,
 12. sudjelovanje u obavještavanju, stručnom osposobljavanju i obrazovanju u oblasti medicine rada, higijene rada i ergonomije,
 13. sudjelovanje u analizi povreda na radu i profesionalnih bolesti.
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 64 
Home Medicina rada SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA