Vaš Doktor

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA POJEDINIH RADNIH SKUPINA

Poslodavac je dužan posebno osigurati zaštitu na radu zaposlenicima malodobnima, ženama i zaposlenicima umanjenih radnih sposobnosti. Zaposlenici umanjenih radnih sposobnosti u smislu Zakona o zaštiti na radu su zaposlenici kod kojih je radna sposobnost umanjena zbog starosti, invaliditeta, profesionalnih ili ostalih bolesti te drugih razloga.

Za vrijeme trudnoće žena se naročito ne smije baviti poslovima koji se obavljaju na visini, poslove u nepovoljnoj mikroklimi, poslove u buci i vibracijama, poslove u povišenom atmosferskom pritisaku, poslove pri kojima je izložena jonizujućem i mikrovalnom zračenju, dimu olova i njegovih anorganskih spojeva, tetraetilolovu, parama žive i prašini živinih spojeva, prašini i dimovima mangana i spojeva, uranu i njegovim spojevima, fluoru i njegovim spojevima, ugljen, disulfidu, halogenim derivatima ugljikovodika, benzenu i njegovim homolozima, nitro i amino derivatima benzena, hemijskim i drugim tvarima u proizvodnji i preradi umjetnih smola i plastičnih masa, pesticidima na bazi hloriranih ugljikovodika te biološkim agensima: virusima hepatitisa B, herpesa, citomegalovirusu, virusu varičele, rubeole, HIV te bakterijama listerija i toksoplazma.

Za vrijeme dojenja djeteta žena posebno ne smije obavljati poslove pri kojima je izložena prašinama, dimu i parama olova i njegovih spojeva, halogenim derivatima ugljikovodika i pesticidima na bazi hloriranih ugljikovodika. Poslodavac, temeljem procjene opasnosti, može proširiti zabranu obavljanja i na neke druge poslove. Prilikom utvrđivanja takvih poslova dobro je da se poslodavac posavjetuje sa ovlaštenom službom medicine rada.

Maloljetnici ne smiju obavljati poslove sa posebnim uslovima rada, ne smiju raditi noću i u prekovremenom radu. Noćni rad maloljetnika dopušten je samo iznimno ako je neophodno potreban. U slučaju ozbiljne opasnosti, zbog zaštite nacionalnih interesa, zabrana noćnog rada može se privremeno ukinuti odlukom ministra ovlaštenog za rad. Zabrana prekovremenog rada za maloljetnike nema iznimaka.

Zaposlenici sa umanjenim radnim sposobnostima ne smiju obavljati poslove na kojima postoji opasnost smanjenja njihove preostale radne spsobnosti. Na kojim bi se to poslovima mogla smanjiti preostala radna sposobnost, poslodavac bi trebao utvrđivati u suradnji sa ovlaštenom službom medicine rada temeljem procjene opasnosti.

 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 29 
Home Medicina rada ZDRAVSTVENA ZAŠTITA POJEDINIH RADNIH SKUPINA